Informacje ogólne

Status: gmina miejsko-wiejska

Liczba ludności: 58 164 osób (stan na 11 lutego 2020 r.), z czego 22 786 osiedliło się w mieście, a 35 378 – na wsiach.

Powierzchnia i położenie: Obszar Miasta i Gminy Wieliczka liczy 100,1 km kw., z czego miasto zajmuje 13,4 km kw. Obszar wiejski Wieliczki jest największym w kraju wśród gmin miejsko-wiejskich.

Miasto i Gmina Wieliczka leży na południowy - wschód od Krakowa. Strukturę administracyjną tworzą: miasto Wieliczka, podzielone na 9 osiedli (Bogucuce, Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego, Krzyszkowice, Lekarka, Ogrodowe, Sienkiewicza-Asnyka-Pola, Śródmieście, Zadory, Zdrojowe) oraz 29 sołectw (Brzegi, Byszyce, Chorągwica, Czarnochowice, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabie, Grajów, Grabówki, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Kźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Strumiany, Sułków, Sygneczów, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa). Obszar wiejski Wieliczki jest największym w kraju wśród gmin miejsko-wiejskich.

Miasto i Gmina Gmina graniczy:

  • na północnym zachodzie z Krakowem,

  • na zachodzie z gminami Świątniki i Siepraw,

  • na wschodzie z gminami Biskupice i Niepołomice,

  • na południu z gminami Dobczyce i Gdów.

     

Obszar Miasta i Gminy Wieliczka położony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, które to rzeki wpływają do Wisły, stanowiącej północną granicę gminy. Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone. Część południowa ma bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu, natomiast północna, położona w pradolinie Wisły, jest raczej nizinna.

 

Miasto i Gmina Wieliczka charakteryzuje się dogodnym położeniem komunikacyjnym, gdyż przez miasto przebiega droga krajowa nr 94, a w pobliżu znajdują się trasy A4 i S7. Przez obszar miasta przebiega główna magistrala kołowa Kraków - Przemyśl (droga krajowa nr 4 i europejska trasa E40). Miasto pełni funkcję lokalnego węzła komunikacji drogowej: krzyżują się tutaj szlaki komunikacyjne łączące Wieliczkę z Krakowem, Niepołomicami, Gdowem i Dobczycami.Rozwija się także Szybka Kolej Aglomeracyjna. Atrakcyjność położenia dostrzegają inwestorzy, którzy coraz chętniej lokują swój kapitał w rozwijającej się Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Bliskość Krakowa jest ważnym argumentem dla osób, które osiedlają się na terenie gminy, co przekłada się również na wzrost liczby budynków mieszkalnych. Największą atrakcją turystyczną miasta jest zabytkowa Kopalnia Soli „Wieliczka”, która od 1978 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Budżet w przeliczeniu na mieszkańca (dane z 2018 r.) po dochodach: 4819,23, po wydatkach: 4890,98

Budżet roku 2020 uchwalony został na poziomie: 402 877 964,00 zł

 

 

 

panorama miasta Wieliczka, magistrat urzędu miasta, zamek żupny wieliczka,

 

 

Wieliczka to najczęściej, oprócz Krakowa odwiedzane miasto Małopolski. Doskonałe położenie - bliskie sąsiedztwo głównych węzłów komunikacyjnych, piękne zabytki i nowe inwestycje władz plasują w tej chwili Wieliczkę w czołówce najatrakcyjniejszych miast Polski.

 

W Mieście i Gminie Wieliczka systematycznie powstają strefy gospodarcze. Pierwsza z nich - Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej Kokotów – Brzegi to dziś jedna z najnowocześniejszych i innowacyjnych stref w kraju. Obszar strefy sukcesywnie wypełnia się firmami, które tu lokują swoje centra logistyczne.

 

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów Gmina Wieliczka przygotowała projekt rozwoju istniejącej strefy gospodarczej o drugą strefę  - w Węgrzcach Wielkich, który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich. Obecnie (2020 r.) budowana jest droga łącząca strefę w Kokotowie-Brzegach oraz powstającą strefę w Węgrzcach Wielkich.

 


Do solnego miasta sprowadza się coraz więcej osób. Swoje siedziby zakładają tutaj nowe firmy. Władze mając na uwadze tempo rozwoju podkrakowskiej miejscowości starają się zapewnić zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom jak najlepsze warunki. Dlatego opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym zakłada się zwiększenie terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo, jak i inwestycje. Na uwolnionych pod budownictwo i działalność komercyjną terenach gmina planuje budowę infrastruktury poprawiającej jakość życia mieszkańców.

 

noc panorama miasta Wieliczka, rynek górny w Wieliczce, starostwo powiatowe, wielickie centrum kultury