Autobusy MPK

AUTOBUSY MPK

Wieliczka- Kraków

 

Linia 204, Wieliczka- Borek Fałęcki

(przez: Wieliczka Cmentarz, Wieliczka CPN, Wielicka, Piaski Nowe, Witosa, Kurdwanów, Góra Borkowska)

 

Linia 244, Wieliczka- Borek Fałęcki- Czerwone Maki

(przez: Wieliczka Cmentarz, Wieliczka Kościół, Krzyszkowice, Wielicka, Piaski Nowe, Kurdwanów, Góra Borkowska, Czerwone Maki)

 

Linia 304, Wieliczka- Dworzec Główny Zachód (Galeria)

(przez: Wieliczka Rynek, Wieliczka Park, Bieżanowska, Kamieńskiego, Rondo Matecznego, Jubilat, Teatr Bagatela)

 

NOCNY- linia 904, Wieliczka- Prądnik Biały

(przez: Wieliczka Cmentarz, Wieliczka Kościół, Bieżanów Cmentarz, Ćwiklińskiej, Prokocim Szpital, Limanowskiego, Stradom, Starowiślna, Dworzec Główny, Nowy Kleparz, Radzikowskiego, Azory)

 

Linia 301, Niepołomice- Kraków (przez Wieliczkę)

(przez: Staniątki, Podłęże, Zakrzów, Ochmanów, Sułków, Mała Wieś, Zabawa, Wieliczka Cmentarz, Wieliczka CPN, Bieżanowska)

 

Linia 224, Wieliczka - Centrum Jana Pawła II Kraków Łagiewniki

(przez: Wieliczka Rynek, Wieliczka Kopalnia Soli, Wieliczka Klaśnieńska NŻ, Wieliczka Sąd, Wieliczka Solne Miasto, Krzyszkowice Krzyszkowicka, Krzyszkowice Modrzewiowa NŻ, Krzyszkowice Różana NŻ,

Wielicka Granica Miasta NŻ, Wielicka NŻ, Jerzmanowskiego, Prokocim Szpital, Wlotowa , Bieżanowska, Dauna, Piaski Nowe, Nowosądecka, Witosa, Kurdwanów, Przykopy NŻ, Centrum JP II

 

 Autobusy kursują od ok. 5:00 do ok. 23:00

 

Wszystkie aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: www.mpk.krakow.pl

 

Zasady odprawy osób, rzeczy lub zwierząt 
w autobusach komunikacji regularnej specjalnej organizowanej 
przez Gminę Wieliczka 
na odcinku:

 - Wieliczka Rynek-Kopalnia – Byszyce  
- Wieliczka Rynek-Kopalnia – Raciborsko

(obowiązują od  23 stycznia 2015r.)

1. W autobusach komunikacji regularnej specjalnej sprzedaje się bilety, które są ważne:
1) 2 godziny - czasowy liniowy - w relacji Byszyce lub Raciborsko - Wieliczka Bogucice (na odcinku Byszyce lub Raciborsko - Wieliczka Rynek-Kopalnia w autobusach komunikacji regularnej specjalnej i dalej do Wieliczka Bogucice w pociągach osobowych KMŁ) oraz odwrotnie, lub
2) 6 godzin - czasowy liniowy - w relacji Byszyce lub Raciborsko - Kraków Główny (na odcinku Byszyce lub Raciborsko - Wieliczka Rynek-Kopalnia w autobusach komunikacji regularnej specjalnej i dalej do Kraków Główny w pociągach osobowych KMŁ) oraz odwrotnie, 
w strefie czasowej oznaczonej na bilecie licząc od godziny wydania biletu i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach ważności biletu.
Ceny biletów  są zryczałtowane niezależne od odległości taryfowej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 
2. Na przejazdy pomiędzy stacjami (przystankami) wydaje się bilety:
1) 2 godzinny – relacja Wieliczka Rynek-Kopalnia - Wieliczka Bogucice,
2) 6 godzinny - relacja Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny,
3. Bilety może nabyć:
1) normalny - każda osoba,
2) z ulgą ustawową - osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%, 
3) z ulgą 50% – osoba, która ukończyła 60 rok życia.
4. Bilety można nabyć u obsługi w autobusie komunikacji regularnej specjalnej – niezwłocznie po wejściu do pojazdu, bez opłaty za ich wydanie z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Bilet ważny 6 godzin można również nabyć:
a) w kasach biletowych,
b) w automatach biletowych stacjonarnych,
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
c) w pociągu (u obsługi lub w automacie) – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia, 
6. Podróżny z biletem czasowym liniowym może dojechać pociągiem/autobusem, którym odbywa przejazd najdalej do stacji, na której pociąg/autobus zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymuje się po raz ostatni przed upływem terminu ważności biletu. Jeżeli nie ukończono podróży w terminie ważności biletu z powodu opóźnionego przyjazdu pociągu/autobusu zdążającego do stacji/przystanku przeznaczenia, podróżny może opóźnionym pociągiem/autobusem dojechać do tej stacji/przystanku po upływie terminu ważności biletu.
7. Zwrot lub wymiana całkowicie niewykorzystanego biletu ważnego 6 godzin - może nastąpić:
1) przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy czasowej w dowolnym punkcie   odprawy prowadzącym sprzedaż danego rodzaju biletów, 
2) po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej – wyłącznie na stacji (przystanku) w miejscowości wyjazdu lub w miejscowości nabycia biletu, jednak nie później niż przed upływem pierwszej godziny strefy czasowej - w przypadku zwrotu biletu potrąca się 15% odstępnego.
8. Nie dokonuje się zwrotu (wymiany) należności za bilety po rozpoczęciu terminu ważności - ze strefą czasową 2 godzinną. 
9. Podróżny odbywający przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązany jest posiadać w pociągu/autobusie odpowiedni dokument, o którym mowa w § 13 i 29 Taryfy przewozowej (TP-KMŁ).
10. W autobusie można pod swoim nadzorem przewozić rzeczy lub zwierzęta na warunkach określonych w Taryfie przewozowej, (TP-KMŁ) i Regulaminie przewozu (RPO-KMŁ), - w autobusach - przewóz rowerów nie jest dozwolony.
11. Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i pozataryfowymi (specjalnymi).
12. Autobus zatrzymuje się wyłącznie na wyznaczonych do tego przystankach (miejscach) dla których przewidziane jest wsiadanie i wysiadanie podróżnych. 
13. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
III. Postanowienia Ogólne
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio
Postanowienia Regulaminu przewozu (RPO-KMŁ) oraz Taryfy przewozowej 
(TP-KMŁ).

IV. Zasady sprzedaży biletów miesięcznych oferta specjalna ,,Bilet Wielicki”:
a) linia A - w relacji Kraków Główny – Byszyce (na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia pociągami osobowymi KMŁ i dalej do Byszyc w autobusach komunikacji regularnej specjalnej) oraz odwrotnie, lub
b) linia B – w relacji Kraków Główny – Raciborsko (na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia pociągami osobowymi KMŁ i dalej do Raciborska w autobusach komunikacji regularnej specjalnej) oraz odwrotnie.
Pozostają na dotychczasowych zasadach i zawarte są w Warunkach taryfowych tej oferty.

 

TABELE OPŁAT ZA BILETY (w załączniku)