Kontakt z Urzędem

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1,

32-020 Wieliczka

 

Sekretariat tel. +48 12 26 34 100
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
tel. +48 12 26 34 255
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

Referat Gospodarki Odpadami

tel. +48 12 26 34 250

Referat Ochrony Środowiska

tel. +48 12 26 34 231
tel. +48 12 26 34 238

Referat ds. Komunalnych

tel. +48 12 26 34 225

Referat ds. Czystego Powietrza EKO-TEAM

tel. +48 12 26 34 244
tel. +48 12 26 34 245
tel. +48 12 26 34 246
tel. +48 12 26 34 247
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wydział Geodezji i Urbanistyki tel. +48 12 26 34 227
tel. +48 12 26 34 228
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Urząd Stanu Cywilnego tel. +48 12 26 34 113
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności

tel. +48 12 26 34 116

Dowody osobiste

tel. +48 12 26 34 117
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wydział Działalności Gospodarczej tel. +48 12 26 34 118
tel. +48 12 26 34 126
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wydział Szkół i Przedszkoli tel. +48 12 26 34 301
tel. +48 12 26 34 304
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wydział Mienia Gminnego tel. +48 12 26 34 302
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

fax +48 12 27 86 860  

adres na platformie EPUAP: /y885h0evy6/skrytka

magistrat@wieliczka.eu

NIP: 683-00-11-450            REGON: 000525470

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

 

Numer konta bankowego dla następujących należności:

- opłaty skarbowej

- użytkowania wieczystego

- czynszu dzierżawnego
20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

 

Numer konta bankowego dla wszystkich należności podatkowych
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa)

Bank Spółdzielczy w Wieliczce
47 8619 0006 0010 0200 4705 0001

 

 

Inspektor Ochrony Danych: Jacek Krzyżaniak

Kontakt: 500 610 605

Adres e-mail: iod@wieliczka.eu

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

 

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej adresy.

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych

 

Pozostałe jednostki gminne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

ul.Lednicka 16a, 32 - 020 Wieliczka

tel.: 12 278 20 10
fax: 12 250 11 90

e-mail: gzd@wieliczka.eu    |    strona: www.gzd.wieliczka.eu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce

ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka
Godziny urzędowania (pon-pt) 8:00 – 16:00

tel.: 12/ 352-34-26     |     12/ 352-34-27

fax: 12/ 294-91-89

e-mail: zbk@wieliczka.eu    |    strona: www.zbk.wieliczka.eu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o

PSZOK ul. J. Jedynaka 30 32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu ul. J. Słowackiego 10 32 – 020 Wieliczka

 

Sekretariat:

tel. 12 291 48 06, fax 12 291 48 05
e-mail: zgk@wieliczka.eu    |    strona: www.zgk.wieliczka.eu

 

Dział ds. Rozliczeń i Windykacji
 tel.: 12 291 48 21, 12 291 48 10


 
Dział Obsługi Klienta (faktury, informacja o stanie licznika wody)

 tel.: 12 278 18 95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 34, 32-020 Wieliczka
tel. / fax  122783872, 122782140

www.mgopswieliczka.pl