Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej w Brzegach

Półmetek budowy parku logistycznego w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej

 

W piątek, 3 czerwca 2017 r., przedstawiciele Firmy 7r Logistic podsumowali półmetek prac związanych z budową Centrum Logistycznego w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Równolegle do prac w wielickiej strefie, poszerzany jest zakres działań w strefie społecznej na Campus Misericordiae w Brzegach.

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 


Dokument "Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej - Analizy symulacyjne opróżniania obszaru uroczystości podczas Światowych Dni Młodzieży w Brzegach.pdf" dla UMiG Wieliczka powstał na zamówienie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, w związku z dostrzeganą potrzebą uporządkowania spraw związanych z powstaniem strefy, już po okresie wzmożonego wysiłku inwestycyjnego Gminy i po przeprowadzeniu na terenie WSAG historycznego wydarzenia rangi światowej - spotkania młodzieży z Papieżem Franciszkiem w trakcie Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, Wieliczce - Brzegach.

 

>> Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej.pdf - raport <<

 


Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej jest doskonale usytuowana na granicy Krakowa i południowego obejścia autostradowego. Strefę inwestycyjną tworzą trzy klastry przemysłowe. Przez gminę przebiega też droga szybkiego ruchu do Rzeszowa, która w niedalekiej przyszłości zostanie przebudowana i stanie się autostradą łączącą Kraków z Lwowem. Obecnie budowana autostrada znacznie ułatwi dostęp do tych terenów położonych w północnym obszarze Gminy.

 

Projekt budowy autostrady przewiduje wykonanie fragmentu wschodniego obejścia Krakowa, a planowane utworzenie węzła Christo Botewa, stanowić będzie doskonałe rozwiązanie dla połączenia autostrady z powstającą strefą przemysłową. Przez Wielicką Strefę Aktywności Gospodarczej przebiega połączenie kolejowe Kraków - Rzeszów ( w pobliżu znajdują się 2 przystanki kolejowe).

 

 

  Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

  Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej 

 

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 

Dla przybliżenia możliwych funkcji Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, opracowano wstępną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną. Tworzą go trzy klastry przemysłowe, w podziale na 4 segmenty (strefy).

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

Strefa A i B
W strefie A i B zlokalizowanej w Kokotowie, przy drodze powiatowej Śledziejowice – Brzegi, głównymi funkcjami programowymi są usługi, produkcja i turystyka. Dodatkowym atutem tej części jest sąsiedztwo Strefy Rekreacyjnej w Brzegach oraz w przyszłości znakomite skomunikowanie z Węzłem Rybitwy, a poprzez niego połączenie z drogą ekspresową S 7 oraz autostradą.

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 

 

Strefa C
W strefie C proponuje się głównie funkcje usługowe (usługi, biura, handel) – powierzchnia możliwa do zabudowy to ponad 7 ha.

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa D
Strefa D przeznaczona została pod budowę centrów logistycznych, produkcję oraz usługi - łącznie ponad 28 ha.

 

 

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 

Łącznie na ponad 216 ha Strefy ponad 22% stanowić będzie zabudowa przemysłowa,
6% zabudowa usługowa, 31% powierzchnia biologicznie czynna (zieleń). Pozostałe 59% to infrastruktura drogowa, parkingi, ciągi komunikacyjne i inne funkcje towarzyszące.

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

  Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej

 

 Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej