Urzędy, służby, inspekcje, straże

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
tel. 12 26 34 100
fax 12 27 86 860  
magistrat@wieliczka.eu
www.wieliczka.eu


  Starostwo Powiatowe w Wieliczce   Starostwo Powiatowe w Wieliczce
    Rynek Górny 2    |    Słowackiego 29
    32-020 Wieliczka
    tel. 12 288 02 10, fax 12 288 00 40
    starostwo@powiatwielicki.pl
    www.wieliczka.pl


 KomeKomenda Powiatowa Policji w Wieliczcenda Powiatowa Policji w Wieliczce
 ul. Józefa Jedynaka 30 a,
 tel. 997 lub 112
 Oficer dyżurny: tel. 12 289 12 11
 www.wieliczka.policja.gov.pl


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce   Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
  ul. Park Kingi 4,
  tel. 12 278 38 88
  tel. alarmowy: 998 lub 112
  www.pspwieliczka.pl


straz miejska  Straż Miejska
  ul. Plac Mieczysława Skulimowskiego 1
  tel. 12 278 21 05, 12 288 11 99
  kom. 509 395 968
  www.straz.wieliczka.eu
  straz@wieliczka.eu


Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999 lub 112.
www.kpr.med.pl

 


Polski Czerwony Krzyż  Polski Czerwony Krzyż
  Zarząd Rejonowy w Wieliczce
  ul. Szpunara 8
  tel. 12 278 32 42
  pck.wieliczka@gmail.com


Ośrodek Zdrowia SPZLO   Ośrodek Zdrowia SPZLO
   ul. Bolesława Szpunara 20
   Centrala tel.: 12 27 96 300
   Rejestracja Ogólna tel. 12 27 96 301, 12 27 96 302
   spzlo@spzlo.wieliczka.pl
   www.spzlo.wieliczka.pl


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce
  ul. Żwirki i Wigury 2
  tel. 12 278 30 75
  fax 12 288 23 44
  biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu
  www.biblioteka.wieliczka.eu


Solne Miasto Sp. z o.o.  Solne Miasto Sp. z o.o.
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  32-020 Wieliczka
  info@solnemiasto.eu
  www.solnemiasto.eu

 


Powiatowy Urząd Pracy  Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Henryka Sienkiewicza 13 a
  tel./fax 12 278 14 28
  krwi@praca.gov.pl
  www.pup.wieliczka.pl


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Juliusza Słowackiego 10
  tel. 12 291 48 06, 278 30 58, 278 24 55
  zgk@wieliczka.eu
  www.zgk.wieliczka.eu

 

Oddział Wodociągów i Kanalizacji
ul. Juliusza Słowackiego 10
tel. 12 278 18 95

Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg 
ul. Józefa Jedynaka 30
tel. 12 278 17 66 , fax 278 30 58


Sąd Rejonowy Wieliczka
ul. Janińska 25
tel. 12 289 15 00


Zakład Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych
ul. Wincentego Pola 20
tel. 12 288 17 00


Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
ul. Bolesława Limanowskiego 32
tel. 12 278 20 10, 12 250 11 90
w godz. pon. 8.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00


Pogotowie Gazowe
ul. Legionów 20
tel. 12 278 43 05


Pogotowie Energetyczne
ul. Stefana Żeromskiego 1
tel. 12 288 35 05


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Henryka Sienkiewicza 26
tel. 12 278 21 40
mgops@wieliczka.eu


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Niepołomska 26C
tel. 12 250 07 73
tel. 664 412 817
sekretariat@poradnia-wieliczka.pl
czynna w dni robocze: 7.00-20.00


Numer Pogotowia Wodociągowego:
tel. 12 278 19 66, 0 695 278 141


Strefa Płatnego Parkowania

ul. Juliusza Słowackiego 10
tel. 12 278 25 22


Zarząd Cmentarza Komunalnego
ul. Józefa Piłsudskiego 38
tel. 12 278 30 04
www.zckwieliczka.pl


Zarząd Budynków Komunalnych
ul. Juliusza Słowackiego 51
tel. 12 383 09 74, 12 383 09 75


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Niepołomska 26G
tel. 12 288 02 20
kom.: +48 730 199 952
sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
www.pcpr-wieliczka.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Stroma 11
tel. 12 288 01 38
fax 12 289 05 00
wieliczka@wsse.krakow.pl
ppis_wieliczka@wsse.krakow.pl


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
ul. Niepołomska 26G
tel. 12  395 87 88,
sekretariat@piwwieliczka.pl


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Stroma 11
tel./fax 12 288 04 88
budownictwo@starostwo.wieliczka.pl


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
ul. Bolesława Limanowskiego 4/6
tel./fax 12 278-22-95
wieliczka@modr.pl


Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Henryka Sienkiewicza 13 a
tel. 12 288 28 74, 288 28 78
fax 12 250 03 78
zdp@powiatwielicki.pl
www.zdp.wieliczka.pl


Urząd Skarbowy
ul. Zamkowa 2
tel. 12 279 85 00
www.uswieliczka.ovh.org


Urząd Pocztowy
ul. Legionów 3
tel. 12 278 15 76
Oddział os. Kościuszki
tel. 12 278 31 52