Sekretarz

Adam Marek Panuś

ZAKRES CZYNNOŚCI:

Nadzór i koordynacja prac w następujących wydziałach i jednostkach:

  • Biuro Sekretarza

  • Urząd Stanu Cywilnego

  • Wydział Spraw Obywatelskich

  • Wydział ds. Działalności Gospodarczej

  • Wydział ds. Administracyjnych i Kadr

  • Wydział Informatyki

  • Zespół Obsługi Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo-Pozyczkowej

  • Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego W Wieliczce

 

KONTAKT:
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
I pietro, pokój nr 6
tel. 12 26 34 100
e-mail: sekretarz@wieliczka.eu