Dotacje

 

DOTACJE GMINY WIELICZKA PRZYZNAWANE NA PODSTAWIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE - 2020 (nowe druki)

1. OFERTA
2. SPRAWOZDANIE
3. RAMOWY WZÓR UMOWY  
4. Zaktualizowana kalkulacja kosztów
5. Zaktualizowany harmonogram

 


 

DOTACJE GMINY WIELICZKA PRZYZNAWANE NA PODSTAWIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE (do 2019 włącznie)

Oferta (wersja dla Microsoft Word)

Oferta (wesja dla OpenOffice, LibreOffice)

Oferta (wersja PDF)

 


 

Zaktualizowana kalkulacja kosztow (wersja dla Microsoft Word)

Zaktualizowana kalkulacja kosztow (wesja dla OpenOffice, LibreOffice)

Zaktualizowana kalkulacja kosztow (wersja PDF)

 


Zaktualizowany harmonogram (wersja dla Microsoft Word)

Zaktualizowany harmonogram (wesja dla OpenOffice, LibreOffice)

Zaktualizowany harmonogram (wersja PDF)

 


 

Sprawozdanie (wersja dla Microsoft Word)

Sprawozdanie (wesja dla OpenOffice, LibreOffice)

Sprawozdanie (wersja PDF)

 


 

Poniższe wzory dotyczą rozliczeń dotacji do 2016 r. włącznie.

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

Zaktualizowany harmonogram.doc

Zaktualizowany harmonogram.pdf

Zweryfikowana Kalkulacja.doc

Zweryfikowana Kalkulacja.pdf


Materiały pomocnicze dotyczące sporządzenia oferty i sprawozdania do otwartego konkursu ofert Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieliczka (obowiązujące od 2017 r.).
OFERTA wzór

SPRAWOZDANIE wzór

 

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU Z ZAKRESU  SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU

WZÓR ZWERYFIKOWANEJ KALKULACJI

WZÓR ZWERYFIKOWANEGO HARMONOGRAMU

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (pdf)

WZÓR SPRAWOZDANIA

UCHWAŁA NR IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania