Inwestycje zrealizowane

 

Zakończony remont ul Solnej do skrzyżowania z ul. Św. Barbary

 

Zdjęcia z postępu pac remontowych

27.09.2017 r.

 

01.09.2017 r.

 

 


Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce.

Nowa sala gimnastyczna jest dużo większa od starej ,którą wyburzono, by zrobić miejsce na nowy obiekt. Hala sportowa o powierzchni użytkowej 852 m kw. i kubaturze 7310 m3 mieści ok. 80 widzów, zaplecze szatniowe, sanitarne i magazynowe.

Obok sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce, wybudowano także nowe boisko sportowe dla uczniów.

 

Zdjęcia z postępu pac budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

4 lipca 2017 r.

 

 

29 czerwca 2017 r.

 

 

10 maja 2017 r.

 

 


TERMOMODERNIZACJE

 

W roku 2016 zakończono prace związane z przeprowadzeniem termomodernizacji na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wartość Projektu o nazwie "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów to 6 659 233,61 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 4 295 871,59 zł.

Inwestycja miała na celu wykonanie prac remontowych,związanych z kompleksową termomodernizacją budynków oraz oszczędność energii dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

 

Warto podkreślić,że przeprowadzone inwestycje wpływają pozytywnie na warunki prowadzenia zając szkolnych i przedszkolnych ,warunków pracy nauczycieli oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.

 

Projektem objęte były:

- Szkoły Podstawowe: Wieliczka- S.P. nr.2 i nr.3, Siercza, Mietniów, Podstolice, Grajów, Janowice, Gorzków, Byszyce, Grabie,Kożmice Wielkie,

- Gimnazja: Kożmice Wielkie, Dobranowice, Węgrzce Wielkie,

- Przedszkola: Wieliczka nr 2, Pawlikowice,

oraz Budynek Wielofunkcyjny w Kożmicach Wielkich i Wegrzcach Wielkich, Dom Ludowy w Grabiu i budynki mieszkalne w Wieliczce.

 

 

 

 

 

 

 


ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE:

 

1)  Świetlica środowiskowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lednicy Górnej

W dniu 29 września 2010 r. zakończono realizację projektu pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lednicy Górnej”.


 W ramach projektu  wybudowano:

-    budynek świetlicy środowiskowej o powierzchni użytkowej 362,01 m2, powierzchni zabudowy 410,19 m2 i kubaturze 2091,97 m3,
-    boisko do piłki siatkowej wraz z piłkochwytami,
-    kort tenisowy wraz z piłkochwytami,
-    scenę polową,
-    teren przeznaczony do grillowania,
-    place manewrowe, parkingi, podjazdy.

 

Otwarcie świetlicy  odbyło sie w dniu 28 października 2010 r.

 


2)  Świetlica środowiskowa w Janowicach

 

W ramach projektu wykonano:
- budynek świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach o powierzchni zabudowy 425,70 m2, powierzchni użytkowej 366,00 m2, kubaturze 2469,06 m3, wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.

Powstanie świetlicy środowiskowej umożliwia organizowanie masowych imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców Janowic i okolicznych miejscowości, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Otwarcie świetlicy środowiskowej  nastąpiło 23 listopada 2013 r.

 


3)  Świetlica środowiskowa w Sułkowie

Budynek świetlicy środowiskowej w Sułkowie to budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, w zabudowie wolnostojącej. W parterze budynku znajduje się sala świetlicy przeznaczona dla różnego rodzaju szkoleń czy spotkań integracyjnych, w tym prób Zespołu Pieśni i Tańca „Sułkowianie”. Na parterze znajduje się także zaplecze kuchenne sanitarno-biurowe oraz pomieszczenie kotłowni. Świetlica jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

W niedzielę 6 kwietnia 2014 r. nowo powstałą świetlicę środowiskową w Sułkowie uroczyście poświęcił J.E. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Dzieci powitały gorąco zacnego Gościa przybyłego w towarzystwie Ks. Proboszcza Mariana Gronowicza.

 

 


4)  Świetlica środowiskowa w Mietniowie

Budynek świetlicy środowiskowej z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym ma powierzchnię użytkową 219,48 m2, powierzchnia zabudowy 319,34 m2, kubatura 1744,00 m3.

 

Budynek został uroczyście otwarty 11-12 kwietnia 2015 r.

 


5)  Świetlica środowiskowa w Sygneczowie

Budynek świetlicy w Sygneczowie to budynek z salą wielofunkcyjną, z niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym  wraz z  wewnętrzną  instalacją: wodociągową ,sanitarną ,centralnego ogrzewania z kotłownią c.o., instalacją elektryczną ,gazową i klimatyzacją na sali ogólnej oraz z  przyłączami: elektrycznym, wodociągowym  i gazowym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 228,59 m2 natomiast powierzchnia całkowita to 265,72 m2.

 

Uroczyste otwarcie odbyło się 11 października 2015 r.

 


6)  Świetlica środowiskowa w Kokotowie

Budynek świetlicy w Kokotowie to budynek z salą wielofunkcyjną, niezbędnym zapleczem socjalno-biurowym oraz wewnętrzną instalacją: sanitarną, gazową, elektryczną i odgromową  oraz z  przyłączami: elektrycznym, wod-kan. i gazu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 235,59 m2, natomiast powierzchnia całkowita to 275,04 m2.

 

Dnia 27.02.2016 nastąpiło uroczyste "oddanie" budynku do użytku lokalnej społeczności.

 


ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ

 

15.06.2012 r. - podpisanie Umowy Współpracy pomiędzy Gminą Wieliczka a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla realizacji Projektu pn. „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”

29.11.2012 r. - podpisanie przez Beneficjenta Projektu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – umowy o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-15/11-00 w ramach działania 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach ww. projektu Gmina Wieliczka jako Podmiot Upoważniony dla realizacji projektu przeprowadziła etap związany z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych jak: „Budowa parkingów Park & Ride w Wieliczce oraz Wieliczce Rynek"

W związku z tym w 2014 rozpoczęto pilotażowy program dowozu podróżnych autobusami do pociągów  na terenie gminy Wieliczka. Początkowo uruchomiono dwie linie na następujących trasach:

-linia B1 WIELICZKA RYNEK KOPALNIA - Grabówki - Siercza - Koźmice Wielkie - Gorzków - BYSZYCE PĘTLA;

- linia R1 WIELICZKA RYNEK KOPALNIA - Grabówki - Siercza - Rożnowa - Pawlikowice - Koźmice Małe - RACIBORSKO.

W związku z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców, od 1 października 2015 roku linia R1 przedłużona została o dwa przystanki do miejscowości Grajów, a konkretnie do skrzyżowania znajdującego się na obrzeżach Raciborska, Grajowa i Dobranowic.  Program pilotażowy był bardzo pozytywnie odebrany przez mieszkańców, dlatego podjęto decyzję o utrzymaniu kursowania linii autobusowych B1 i R1 oraz o uruchomieniu kolejnych połączeń. Poza wspomnianą linią D1, trwają prace do utworzenia nowych linii obsługujących pozostałe i miejscowości.

 

 


MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W WIELICZCE
 

Plac zabaw, tor sprawnościowy i skatepark… W nowo powstałym Miasteczku Ruchu Drogowego w Wieliczce można już nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale też zdobyć nowe doświadczenia.

Dzieci i młodzież mają okazję w tym miejscu zdobywać doświadczenia i uprawnienia do prowadzenia rowerów oraz motorowerów na drogach publicznych. Z myślą o osobach, które chciałyby poprawić motorykę i sprawność ruchową powstał plac zabaw i tor sprawnościowy. Miłośnicy jazdy na deskorolce, rowerach BMX czy wyczynowej jazdy na rolkach mają do dyspozycji skatepark.

 

Uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Jedynaka 5 miało miejsce 25 kwietnia o godz. 9.00. Wśród licznie zebranych gości pojawili się m. in.: zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie -  insp. Paweł Dzierżak oraz podinsp. Zbigiew Nowak, Ryszard Grabski -  Przewodniczący Krakowskiego Oddziału International Police Association, Marek Dworak – Dyrektor MORD w Krakowie i Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Jarosław Sady – Dyrektor MORD w Tarnowie, Jacek Gęga – Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej, mł. insp. Piotr Krzewski - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce. Wszystkich zebranych przywitał burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł.

 

Miasteczko tworzy sieć jezdni o długości około 683 metrów, jezdnia manewrowa wraz ze zjazdem publicznym licząca mniej więcej 40 metrów, a także 84-metrowe ścieżki rowerowe oraz chodniki ciągnące się na długości około 234 metrów. Układ jezdni i ścieżek rozplanowano, uwzględniając ukształtowanie terenu, a także różne typy skrzyżowań.


Projekt został dofinansowany przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w wysokości 300 tysięcy złotych.