Koleje Małopolskie

KOLEJE MAŁOPOLSKIE

 

Połączenia Kolejowe

Od 14 grudnia 2014 roku, otwarte zosało nowe połączenie kolejowe między Krakowem, a Wieliczką. Wprowadzony został także nowoczesny tabor. Pociąg w barwach Kolei Małopolskich kursuje co 30 minut. Zapraszamy poniżej do zapoznania się z szczegółowymi informacjami oraz rozkładem jazdy.

 

www.malopolskiekoleje.pl

www.malopolskiekoleje.pl/index.php/rozklad-jazdy

 

 

Zasady odprawy osób, rzeczy lub zwierząt 
w autobusach komunikacji regularnej specjalnej organizowanej 
przez Gminę Wieliczka 
na odcinku:

 - Wieliczka Rynek-Kopalnia – Byszyce  
- Wieliczka Rynek-Kopalnia – Raciborsko

(obowiązują od  23 stycznia 2015r.)

1. W autobusach komunikacji regularnej specjalnej sprzedaje się bilety, które są ważne:
1) 2 godziny - czasowy liniowy - w relacji Byszyce lub Raciborsko - Wieliczka Bogucice (na odcinku Byszyce lub Raciborsko - Wieliczka Rynek-Kopalnia w autobusach komunikacji regularnej specjalnej i dalej do Wieliczka Bogucice w pociągach osobowych KMŁ) oraz odwrotnie, lub
2) 6 godzin - czasowy liniowy - w relacji Byszyce lub Raciborsko - Kraków Główny (na odcinku Byszyce lub Raciborsko - Wieliczka Rynek-Kopalnia w autobusach komunikacji regularnej specjalnej i dalej do Kraków Główny w pociągach osobowych KMŁ) oraz odwrotnie, 
w strefie czasowej oznaczonej na bilecie licząc od godziny wydania biletu i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach ważności biletu.
Ceny biletów  są zryczałtowane niezależne od odległości taryfowej, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 
2. Na przejazdy pomiędzy stacjami (przystankami) wydaje się bilety:
1) 2 godzinny – relacja Wieliczka Rynek-Kopalnia - Wieliczka Bogucice,
2) 6 godzinny - relacja Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny,
3. Bilety może nabyć:
1) normalny - każda osoba,
2) z ulgą ustawową - osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%, 
3) z ulgą 50% – osoba, która ukończyła 60 rok życia.
4. Bilety można nabyć u obsługi w autobusie komunikacji regularnej specjalnej – niezwłocznie po wejściu do pojazdu, bez opłaty za ich wydanie z zastrzeżeniem ust.5. 
5. Bilet ważny 6 godzin można również nabyć:
a) w kasach biletowych,
b) w automatach biletowych stacjonarnych,
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
c) w pociągu (u obsługi lub w automacie) – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia, 
6. Podróżny z biletem czasowym liniowym może dojechać pociągiem/autobusem, którym odbywa przejazd najdalej do stacji, na której pociąg/autobus zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymuje się po raz ostatni przed upływem terminu ważności biletu. Jeżeli nie ukończono podróży w terminie ważności biletu z powodu opóźnionego przyjazdu pociągu/autobusu zdążającego do stacji/przystanku przeznaczenia, podróżny może opóźnionym pociągiem/autobusem dojechać do tej stacji/przystanku po upływie terminu ważności biletu.
7. Zwrot lub wymiana całkowicie niewykorzystanego biletu ważnego 6 godzin - może nastąpić:
1) przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy czasowej w dowolnym punkcie   odprawy prowadzącym sprzedaż danego rodzaju biletów, 
2) po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej – wyłącznie na stacji (przystanku) w miejscowości wyjazdu lub w miejscowości nabycia biletu, jednak nie później niż przed upływem pierwszej godziny strefy czasowej - w przypadku zwrotu biletu potrąca się 15% odstępnego.
8. Nie dokonuje się zwrotu (wymiany) należności za bilety po rozpoczęciu terminu ważności - ze strefą czasową 2 godzinną. 
9. Podróżny odbywający przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązany jest posiadać w pociągu/autobusie odpowiedni dokument, o którym mowa w § 13 i 29 Taryfy przewozowej (TP-KMŁ).
10. W autobusie można pod swoim nadzorem przewozić rzeczy lub zwierzęta na warunkach określonych w Taryfie przewozowej, (TP-KMŁ) i Regulaminie przewozu (RPO-KMŁ), - w autobusach - przewóz rowerów nie jest dozwolony.
11. Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i pozataryfowymi (specjalnymi).
12. Autobus zatrzymuje się wyłącznie na wyznaczonych do tego przystankach (miejscach) dla których przewidziane jest wsiadanie i wysiadanie podróżnych. 
13. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
III. Postanowienia Ogólne
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio
Postanowienia Regulaminu przewozu (RPO-KMŁ) oraz Taryfy przewozowej 
(TP-KMŁ).

IV. Zasady sprzedaży biletów miesięcznych oferta specjalna ,,Bilet Wielicki”:
a) linia A - w relacji Kraków Główny – Byszyce (na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia pociągami osobowymi KMŁ i dalej do Byszyc w autobusach komunikacji regularnej specjalnej) oraz odwrotnie, lub
b) linia B – w relacji Kraków Główny – Raciborsko (na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia pociągami osobowymi KMŁ i dalej do Raciborska w autobusach komunikacji regularnej specjalnej) oraz odwrotnie.
Pozostają na dotychczasowych zasadach i zawarte są w Warunkach taryfowych tej oferty.

 

TABELE OPŁAT ZA BILETY (w załączniku)