Poświęcenie kapliczki na os. Kościuszki w dniu MB Częstochowskiej.

26 sierpnia 2017 r. w uroczystość NMP Częstochowskiej poświęcenia odnowionej kapliczki dokonał o. Jacek Biegajło, proboszcz parafii św. Franciszka w Wieliczce. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy osiedla.

Historia kapliczki na os. Kościuszki

3 maja 1994 r. na osiedlu Kościuszki w Wieliczce została poświęcona przez o. Ludwika Kurowskiego nowa kapliczka, która powstała z inicjatywy Jana Dębowskiego - mieszkańca osiedla. Impulsem do powstania tej kapliczki były dramatyczne wydarzenia w Wieliczce jakie miały miejsce na początku lat 90-tych, w związku z wyciekiem wody słodkiej w poprzeczni Mina Kopalni Soli Wieliczka i pojawiającymi się w mieście pęknięciami i innymi szkodami górniczymi. Przerażeni mieszkańcy Wieliczki gorliwie modlili się o pomoc Matki Bożej w tej trudnej sytuacji. Wówczas też zrodził się pomysł, by na osiedlu Kościuszki postawić kapliczkę z figurka Matki Bożej trzymającej w rękach klasztor jasnogórski. Przy tej kapliczce zaczęli się gromadzić mieszkańcy na nabożeństwach majowych, październikowych i w innych sytuacjach. Przez lata kapliczka ta była konserwowana przez samych mieszkańców, ale po 23 latach istnienia przyszedł czas na gruntowna odnowę.
Wykonania w drzewie nowej kapliczki, wzorując się na tej dotychczasowe, podjął się rzeźbiarz Paweł Janowski. Firma Gargas przygotowała nową aranżację zieleni oraz odnowiła płotek okalający teren wokół kapliczki. Prace te zostały sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka.

 

fot. FOTO Rogalska

Tagi

GALERIA