Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż od 22 czerwca 2015 r. do 15 września 2015 r. do godz. 16.00 można składać wnioski z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na 2016 r.

Łączna kwota przeznaczona na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego naszej gminy na rok 2016 wynosi

1 500 000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych)

 

Przewidywane kwoty wydatków przeznaczonych w roku 2016 na realizację poszczególnych zadań Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka będą ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej gminy wieliczka na rok 2016, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Wieliczce do dnia 15 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych załącznikach.

Tagi