Wielicki Budżet Obywatelski 2016 - rozstrzygnięty!

Znamy już wyniki głosowania nad propozycjami inwestycji zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego na lata 2015-2016.

 

 W głosowaniu nad 14 projektami zakwalifikowanymi do finału konkursu, wzięły udział

  8 642 osoby

(złożono 6 845 ankiet papierowych, pozostałe głosy oddano przez internet).

 

Każdy mógł poprzeć trzy propozycje, przyznając im punkty w skali 1-3.

 

Mieszkańcy mieli do rozdysponowania 1,5 mln zł.

1,5 mln zł wystarczy na realizację trzech projektów.

Najwięcej punktów (11603) zdobył projekt utworzenia miejsc rekreacji na miejskich osiedlach Zadory i Krzyszkowice oraz w sołectwach: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Grabie, Grajów, Golkowice, Gorzków, Jankówka, Janowice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, Pawlikowice, Lednica Górna, Sułków, Sygneczów, Siercza, Węgrzce Wielkie i Zabawa. Wartość tych inwestycji oszacowano na 601 tys. zł.

Drugie miejsce (7604 punkty) zajął projekt budowy placów manewrowych (parkingów) w ośmiu sołectwach: Grajowie, Kokotowie, Małej Wsi, Podstolicach, Strumianach, Kokotowie, Śledziejowicach i Węgrzcach Wielkich. Inwestycje te będą kosztować 590 tys. zł. i również zostały zakwalifikowane się do realizacji.

Trzecie miejsce (6810 punktów) zdobyła propozycja oznakowania przysiółków w osiemnastu wielickich sołectwach. Projekt, którego wartość oszacowano na 500 tys. zł, nie zmieści się jednak w puli zarezerwowanej na „obywatelskie” inwestycje. Zgodnie z regulaminem BO w takiej sytuacji kwalifikowany jest do realizacji kolejny projekt z największą ilością punktów, którego wartość mieści się w limicie środków. W tym przypadku jest to wniosek dotyczące modernizacji siedziby Wieliczanki, zajmujący czwarte miejsce.  

 Inwestycje wybrane w głosowaniu zostaną wykonane w przyszłym roku.

 

 

 

Tagi