Program Rodzina 500+ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. "500+") na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

 

Wnioski można składać:

 -  osobiście w siedzibie Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego Mijsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Słowackiego 10, tel.  12 278-45- 00, 12 281-01-75

-  wysłać drogą elektroniczną: sekretariat@mgopswieliczka.pl.

 

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie MGOPS lub ze strony: www.mgopswieliczka.pl, www.mpips.gov.pl

Tagi

GALERIA