Niezapomniane czuwanie z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae

Wieczorem 30 lipca 2016 r na Campus Misericordiae w Wieliczce-Brzegach odbyło się nocne czuwanie z Papieżem Franciszkiem. Na spotkanie przybyło ponad 1 milion 800 tysięcy pielgrzymów z całego świata, którzy modlili się przed Najświętszym Sakramentem o pokój na świecie, wsparcie dla cierpiących oraz wrażliwość na ludzi w potrzebie.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywała się w różnych językach m.in.; polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

 


Na początku spotkania Papież Franciszek wraz z młodymi ludźmi z różnych kontynentów przeszedł przez Bramę Miłosierdzia. W trakcie adoracji obywatele: Polski, Syrii i Paragwaju przekazali zebranym swoje osobiste świadectwa. Zgromadzonych oczarował widok przepięknego zachodu słońca roztaczającego się nad Brzegami.

 

Na zakończenie adoracji Papież Franciszek wraz z zebranymi modlili się przez wstawiennictwo Matki Bożej słowami Apelu Jasnogórskiego, który został odmówiony w języku łacińskim. Niesamowite wrażenie na wszystkich zgromadzonych zrobiły zapalone świece, trzymane przez uczestników spotkania, które rozświetlały całe Pola Miłosierdzia.

 

Następnie rozpoczął się koncert ekumeniczny CREDO in Misericordiam Dei podczas którego młodzi ludzie wielbili Boga śpiewając i tańcząc. Po koncercie część pielgrzymów odpoczywała na Campus Misericordiae czekając na Mszę Posłania na Campus Misericordiae w Wieliczce-Brzegach, natomiast druga część bawiła się radośnie do samego świtu.

Tagi

GALERIA