Dotacje na wymianę starych kotłów grzewczych

W związku z możliwością otrzymania dotacji na wymianę starego kotła/pieca na paliwa stałe na kocioł ekologiczny (gazowy lub na biomasę), uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka, którzy złożyli w dniach 15 grudnia 2016 r. – 20 stycznia 2017 r. wstępne ankiety do Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, a ich budynki zostały poddane ocenie energetycznej mogą składać od 18 września 2017 r. wnioski (wg. wzoru załączonego poniżej) na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

Warunkiem uzyskania dotacji (zgodnie z założeniami programu będzie):
1)   wypełnienie i złożenie ankiety dotyczącej wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe,
2)   wykonanie w budynku bezpłatnej oceny energetycznej przez wskazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego audytora energetycznego,
3)   wykonanie ewentualnych dodatkowych prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora (np. docieplenie ścian budynku, wymiana bądź uszczelnienie okien, docieplenie dachu  lub stropodachu),
4)  złożenie wniosku,
5)  podpisanie umowy z Gminą Wieliczka,
6)  demontaż i utylizacja starego źródła ogrzewania,
6)  montaż nowego, wysokosprawnego kotła, oraz użytkowanie go przez 5 lat od dnia rozliczenia dotacji,
7)   poinformowanie pisemne Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka o zakończonych pracach wraz z rachunkami dokumentującymi ich zakres.


Kwota dofinansowania do wymiany kotła, ustalana będzie indywidualnie dla każdego budynku na podstawie audytu energetycznego według zasad określonych w Regulaminie. Kwota nie może przekraczać 8 000,00 zł.

 

W przypadku konieczności modernizacji sieci centralnego ogrzewania, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w kwocie nie większej niż 80,00 zł do każdego m2 ogrzewanej powierzchni. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 6 000,00 zł.


Dodatkowe informacje można uzyskać u ekodoradcy pod nr telefonu: (12) 263-42-45  lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, II piętro, pok. 33.

Tagi