Odznaczenie papieskie - Order Św. Sylwestra dla Burmistrza Wieliczki

14 stycznia 2017 r., podczas Spotkania Noworocznego w Solnym Mieście, burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł otrzymał wysokie odznaczenie papieskie - Order św. Sylwestra. Przyznanie odznaczenia jest odpowiedzią Papieża Franciszka na prośbę ks. kard. Stanisława Dziwisza, który opisał papieżowi wkład Wieliczki w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży.

 

- Przedstawiłem Papieżowi Franciszkowi ogromny wkład całej społeczności i władz Miasta i Gminy Wieliczka w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży. Ojciec Święty uznał ten nadzwyczajny wkład i podjął decyzję, by Burmistrzowi Wieliczki, panu Arturowi Koziołowi, przyznać wysokie papieskie odznaczenie: Order św. Sylwestra – Ordo Sancti Silvestri Papae. - podkreślił ks. kardynał Stanisław Dziwisz.


- Księże Kardynale, bardzo dziękuję. Proszę przekazać moje podziękowanie Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi. Jest to moment wzruszający dla mnie i mojej Rodziny. Jeszcze raz bardzo dziękuję, myślę że jest to przede wszystkim wyróżnienie dla całej naszej społeczności, dla  Wieliczki.  –  podziękował burmistrz Artur Kozioł.

 

Nadanie Burmistrzowi Wieliczki odznaczenia papieskiego odbyło się bezpośrednio po przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Wieliczka dla Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.


Order Św. Sylwestra jest jednym z najwyższych odznaczeń papieskich, świeckich. Order ten został ustanowiony w 1841 roku przez papieża Grzegorza XVI. Jego przyznanie jest jednoznaczne z przyjęciem laureata do Rycerskiego Zakonu Świętego Sylwestra. To zaszczytne członkostwo przyznaje się osobom świeckim. Łączy się z przyznaniem osobistego szlachectwa i tytułu rycerza.
Odznaka orderowa ma postać złotego emaliowanego krzyża maltańskiego. Na awersie widnieje wizerunek świętego Sylwestra, a na rewersie napis: "1841 Gregorius XVI Restituit".

 

fot. / MyszkowskiJedo, FOTO Rogalska

Tagi

GALERIA