Najlepsze prace magisterskie i licencjackie nagrodzone!

26 stycznia br. podczas sesji Rady Miejskiej, w wielickim „Magistracie” odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom „Konkursu na najlepsze prace o Wieliczce” w 2016 roku. Od 2007 roku w Gminie Wieliczka przyznawane są nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka. W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką wielicką oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów.

Wspomniany konkurs ma wymiar ogólnopolski i jest skierowany do studentów wszystkich uczelni, pod warunkiem, że temat pracy dotyczy Wieliczki. Spojrzenie młodych ludzi jest szczególnie cenne, często wykazują się oni odwagą i wyobraźnią w myśleniu, co sprawia, że tworzą bardzo inspirujące prace.

Laureatom konkursu gratulacje i podziękowania złożyli: zastępca burmistrza Wieliczki ds. społecznych Rafał Ślęczka, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec oraz sekretarz gminy Wieliczka a zarazem przewodniczący kapituły konkursowej Adam Marek Panuś. Laureaci konkursu otrzymali nagrodę pieniężną oraz pamiątkowe upominki.

Laureaci konkursu:
PRACE MAGISTERSKIE
I miejsce:
Paweł Klapa
Tytuł pracy: „Projekt techniczny budowy parkingu Park And Ride w Kokotowie dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej”
Wyróżnienie:
Katarzyna Nowak
Tytuł pracy: „Rozpoznanie halotolerancyjnych mikroorganizmów metanotroficznych wyizolowanych ze skał towarzyszących pokładom soli (Kopalnia Wieliczka)”,
Katarzyna Nowak
Tytuł pracy: „Analiza potencjału turystycznego w mieście Wieliczka”;

PRACE LICENCJACKIE
I miejsce:
Aleksandra Iwanowska
Tytuł pracy: „Analiza i ocena gospodarki finansowej samorządu gminnego na przykładzie Gminy Wieliczka”

Wyróżnienie:
Magdalena Wcisło
„Charakterystyka osób z chorobami układu oddechowego korzystających z mikroklimatu Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka"”.

Tagi

GALERIA