SOKÓŁ - TURNIEJ MATEMATYCZNO-SPORTOWY

W sobotę 29 kwietnia 2017r. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce odbył się już po raz piąty finał Międzyszkolnego Turnieju Matematyczno-Sportowego „Sokół-Wieliczka”.

 

Do hali „Solnego Miasta” wraz z nauczycielami zjechały czteroosobowe drużyny z klas czwartych, piątych i szóstych aż z 16 Szkół Podstawowych, a także drużyny z 4 Gimnazjów z Gminy Wieliczka. Łącznie do matematyczno - sportowych zadań przystąpiło 240 uczestników. Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
W żółtych, czerwonych i granatowych koszulkach zaprezentowały się szkoły podstawowe natomiast w niebieskich, zielonych i pomarańczowych gimnazja. Ubrani w kolorowe koszulki, specjalnie przygotowane na turniej, uczniowie przystąpili do rywalizacji zarówno umysłowej wymagającej umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości matematycznych jak i sprawności fizycznej. Ponadto każda drużyna musiała wykazać się umiejętnościami podejmowania decyzji i współpracy w grupie. Ciekawie dobrane zadania sprawiły, że uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i duchem zdrowej rywalizacji pokonywali kolejne zadania matematyczne i sportowe.

Organizatorzy pokazali, że można z powodzeniem łączyć dwie wydawałoby się odległe od siebie dziedziny: matematykę i sport. Uczestnicy turnieju zmierzyli się z konkurencjami sportowymi takimi jak: fruwające lotki, piłkokoszykówka, czy gimnastyka z torem przeszkód. Zadaniami wymagającymi sprawności umysłowej były m. in. : łamigłówka, magiczny kwadrat, piramida arytmetyczna, okręty czy odkrywanie ukrytych liczb w zadaniach tekstowych.

Organizatorami turnieju byli: Szkoła Podstawowa w Raciborsku, Gimnazjum w Wieliczce, Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Wieliczka” oraz Miasto i Gmina Wieliczka.

-------------------------------------------
K l a s y f i k a c j a ł ą c z n a :

Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Mietniowie
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce
III miejsce- Szkoła Podstawowa w Śierczy

Gimnazja:
I miejsce - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich i Gimnazjum w Wieliczce
III miejsce - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich

-------------------------------------------
K l a s y f i k a c j a s z c z e g ó ł o w a

Szkoły Podstawowe:
Klasy IV
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Sygneczowie
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce III miejsce -Szkoła Podstawowa w Mietniowie

Klasy V
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Sierczy
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Mietniowie

Klasy VI
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Golkowicach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Podstolicach
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich

Gimnazja:
Klasy I
I miejsce - Gimnazjum w Wieliczce
II miejsce - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
III miejsce - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich

Klasy II
I miejsce - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
II miejsce - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
III miejsce - Gimnazjum w Golkowicach

Klasy III
I miejsce - Gimnazjum w Koźmicach Wielkich i Gimnazjum w Wieliczce

III miejsce - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
Pierwsze trzy drużyny na każdym poziomie otrzymały nagrody sportowe
Interesująco wyglądała rywalizacja w dziedzinie matematyki, którą w szkołach podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce. Wśród Gimnazjów rywalizację matematyczną wygrało Gimnazjum w Wieliczce. Konkurencje sportowe wygrały Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich i Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.


Koszulki, nagrody i upominki ufundowali: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” , Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


fot. FOTO Rogalska

Tagi

GALERIA