SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA - edukacja, sport, pasja

NADRZĘDNYM CELEM PLACÓWKI BĘDZIE POŁĄCZENIE NAUKI Z REALIZACJĄ I DOSKONALENIEM PASJI SPORTOWYCH , WYCHOWANIE DZIECI DO SZLACHETNEJ RYWALIZACJI, ROZBUDZANIE RADOŚCI Z UCZENIA SIĘ ORAZ UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

 

Ponadto szkoła będzie dbać także o wszechstronną i trwałą postawę kształcenia dzięki skonstruowaniu programu na najnowszych osiągnięciach edukacji ogólnej i sportowej poprzez zapewnienie profesjonalnej, wykwalifikowanej kardy trenerskiej, pedagogicznej oraz nowoczesnej bazy sportowej.

 

www:          www.smswieliczka.pl
e-mail:        info@smswieliczka.pl
tel.:             (+48) 790 207 119
Facebook:  Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka

 

 

>>  A K T U A L N O Ś C I  <<