Przyznano dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podjął decyzję o przyznaniu dotacji 31 stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe, które zostały zarekomendowane przez Komisję Konkursową.

 

W poniższym załączniku przedstawiono wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr 101 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

Zarządzenie nr 115 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

Kluby sportowe, które uzyskały wsparcie finansowe proszone są o złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, zweryfikowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz zweryfikowanego harmonogramu.

Zaktualizowany harmonogram (wersja dla Microsoft Word)

Zaktualizowana kalkulacja kosztow (wersja dla Microsoft Word)

 

Prosimy również o informację zawierającą: numery PESEL osób, które będą podpisywały umowę dotacyjną z Gminą Wieliczka oraz nr konta organizacji pozarządowej, na który zostanie przekazana dotacja (w/w informacje należy przedłożyć w formie dokumentu podpisanego przez osobę reprezentującą organizację pozarządową).

 

Tagi