Unijne fundusze na rozbudowę e-urzędu w Wieliczce

17 maja w wielickim magistracie podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz rozbudową systemów udostępniających e-usługi w Wieliczce”.

 

Całkowita wartość projektu 1 004 092,35 zł w tym wartość dofinansowania

to 744 680, 89 zł ze środków unijnych (75% wartości projektu).

 

Umowę podpisali: Artur Kozioł burmistrz Wieliczki, skarbnik gminy Zofia Batko oraz przedstawiciele wykonawców: Janusz Szymura prezes firmy REKORD SI z Bielska Białej oraz Leszek Majewski prezes firmy MK SYSTEM z Krakowa.


Pierwszy etap który zakłada dostawę sprzętu oraz instalację i konfigurację systemu backupu ma się zakończyć do 16 czerwca. Natomiast w wakacje obędzie się drugi etap polegający na instalacji oraz konfiguracji aplikacji, wtedy też rozpoczną się prace wdrożeniowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Bezpośrednim wynikiem projektu będzie udostępnienie elektronicznych usług publicznych, których właścicielem będzie Gmina Wieliczka:
 

1. e-Usługa PODATKI LOKALNE (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 3 e-Usługi), w tym:
-  Pełna elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych,
-  Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych,
-  Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych.
 

2. e-Usługa GOSPODARKA ODPADAMI (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 1 e-Usługa), w tym:
-  Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

 

3. e-Usługa OPŁATY LOKALNE (aktualizacja usługi z poz.4 do poz. 5 : 3 e-Usługi),w tym:
-  Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
-  Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy,
-  Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania.

 

4. Informacja o stanie sprawy i korespondencji (poz. dojrz. usługi 1/nowa usługa).
Polega na udostępnianiu w portalu internetowym po uwierzytelnieniu następujących informacji:
-  stan spraw os.fiz. i praw.
-  udostępnienie inf. dot.: np. znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, os. prowadzącej (urząd miasta oraz jednostki organizacyjne),
-  inf. o korespondencji np. data wpływu, znak sprawy, nr korespondencji (urząd miasta oraz jednostki organizacyjne).

 

5. e-Usługa udostępnienie informacji w zakresie wyk. budżetu, WPF, oraz wym. inf. budżetowo - finansowych między jedn. organiz. a gminą (poz. dojrz. usługi 1/nowa usługa).

 

6. e-Usługa:w zakresie udostępnienia informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami gminy (reklamacja odpadów) (poz. dojrz. usługi 3/nowa usługa).

 

Tagi

GALERIA