Uczniowie uczą się u mistrzów już od 2014 r.

46 wykładów, wycieczka do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego połączona z warsztatami, 41 wykładowców z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ponad 2200 uczniów z 5 gimnazjów z gminy Wieliczka biorących udział w projekcie „Ucz się u mistrzów” – to efekt projektu realizowanego w latach 2014-2017.

Projekt „Ucz się u mistrzów – wielicki uniwersytet młodzieży”, prowadzony pod patronatem i przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła, postawił sobie za cel upowszechnianie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, a także rozwój intelektualny osobowości młodzieży i poszerzanie horyzontów. Realizacja wykładów, prowadzonych przez wykładowców Wydziału Polonistyki Uniwersytety Jagiellońskiego, była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w 2014 roku między Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem, Dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce Agatą Czarnotą-Bajorek, Dziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Renatą Przybylską oraz Prezesem Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego Solne Miasto Robertem Gabrysiem.

Od maja 2014 roku do maja 2017 roku odbyło się 47 wykładów (w tym jedna wycieczka), które wygłosili wykładowcy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłady dotyczyły szeroko rozumianego kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i nauki o języku. Uczestniczyło w nich uczniowie z gimnazjów w Wieliczce, Koźmicach Wielkich, Węgrzcach Wielkich, Golkowicach oraz Dobranowicach, a także indywidualnych osób zainteresowanych prezentowaną tematyką. Wykłady odbywały się we środy w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto.

31 maja 2017 roku, w Solnym Mieście, odbyło się uroczyste zakończenie projektu, połączone z podsumowaniem, wręczeniem nagród dla szkół, certyfikatów oraz podziękowań. Finał projektu rozpoczął się o godz. 12:00 wykładem dla uczniów pt. „Autobiografie, biografie i listy”, który wygłosiła dr hab. Anna Pekaniec. Na wykładzie przywitał uczniów dr hab. Kazimierz Sikora, koordynator projektu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wykładzie uczniowie przenieśli się na patio Solnego Miasta, gdzie został dla nich przygotowany pokaz capoeiry wykonany przez członków klubu SolnyFit. Wzięli także udział w quizie dotyczącym wykładów,  w którym za poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał dwa bilety na basen ufundowane przez Prezesa Solnego Miasta, Pana Roberta Gabrysia. W quizie pytano o emblematy, epigramy, portolany, onomastykę, retorykę, język aborygeński, obronę Kołobrzegu z Kroniki Galla Anonima, tłumaczenia, Globus Jagielloński i in. Uczniowie wykazali się wspaniałą pamięcią i dziesięciu z nich otrzymało bilety na basen. Po krótkiej przerwie rozpoczęło się uroczyste zakończenie projektu.

Wręczone zostały dwie pierwsze nagrody w konkursie ogłoszonym na początku roku szkolnego na najbardziej systematyczne i najliczniejsze uczestnictwo w projekcie. Główną nagrodę, przekazaną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce, otrzymało Gimnazjum w Wieliczce – pakiet książek do szkolnej biblioteki. Przyznano także drugą nagrodę główną, dla szkoły która także licznie uczestniczyła w projekcie – pakiet książek dla biblioteki z Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod kierownictwem Pana Tomasza Machnika. Ponadto dwie pierwsze szkoły otrzymały dodatkową nagrodę w postaci wycieczek ufundowanych przez Wydział Edukacji. Ponieważ jednak wszystkie szkoły dzielnie uczestniczyły w wykładach, Wydział Edukacji postanowił ufundować pakiety książek także dla Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, Golkowicach i Dobranowicach.

Na koniec wręczono szczególne podziękowania dla szczególnej osoby, bez której nie wyobrażamy sobie projektu „Ucz się u mistrzów”, która zebrała wspaniałą kadrę wykładowców, sama wygłosiła, a nawet raz wyśpiewała, w sumie 4 wykłady, opiekowała się młodzieżą podczas zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i koordynowała projektem z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr. hab. Kazimierzowi Sikorze.

Dziękujemy wszystkich gościom oraz uczniom za przybycie na ten ostatni wykład, na podsumowanie i zakończenie projektu "Ucz się u mistrzów". Znany nam wszystkim Wielki Polak powiedział kiedyś, że „prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”. "Ucz się u mistrzów" nauczyło wiele wielu i miejmy nadzieję, że oferta edukacyjna w gminie Wieliczka jeszcze nie raz umożliwi udział szkołom w podobnych projektach.

AK

Tagi