Tytuł „Szkoła Dobrego Wychowania” dla SP Śledziejowice

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła podstawowa w Śledziejowicach uczestniczyła w projekcie Szkoła Dobrego Wychowania. W ramach projektu zostały zrealizowane konkretne zadania.

 

Zadanie 1.
Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

Zadanie 2.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre.

Zadanie 3.
Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

Zadanie 4.
Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.

Zadanie 5.
Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

Zadanie 6
Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.


Szczegółowy opis realizacji zadań oraz pełna galeria zdjęć są dostępne na szkolnej stronie internetowej https://sspsledziejowice.edupage.org/text/?text=text/text45&subpage=0 .
Wykonując zadania przewidziane regulaminem konkursu szkoła w  Śledziejowicach uzyskała tytuł „Szkoła dobrego wychowania”.

Tagi

GALERIA