Honorowe Obywatelstwo Wieliczki dla Księdza Prałata Zbigniewa Gerle

W niedzielę 18 czerwca w kościele pw. św. Klemensa, mieszkańcy Wieliczki tłumnie zgromadzili się na Mszy Św. dziękczynnej za 23 lata posługi duszpasterskiej Księdza Prałata Zbigniewa Gerle, Dziekana Dekanatu Wielickiego. Następnie odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej „Obligato” z udziałem Sebastiana Marszałowicza z Opery Nova w Bydgoszczy. Moc serdecznych życzeń, kwiatów, a także wzruszających wspomnień dopełniały to wydarzenie. W niejednym oku zakręciła się łza, ponieważ zasłużony dla naszego miasta duszpasterz przechodzi na emeryturę i wkrótce opuści Wieliczkę.

 


Podczas koncertu, Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce, Tadeusz Luraniec, wręczyli Księdzu Prałatowi wyjątkowe wyróżnienie – nadanie tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka „W dowód wdzięczności za budowanie wspólnoty mieszkańców, stworzenie ośrodka działalności charytatywnej wspierającej ubogich i potrzebujących oraz za wyjątkową dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka”.
Przez ten symboliczny gest wyrazili wdzięczność i szacunek za osobisty wkład czcigodnego kapłana w historię naszego miasta. Warto dodać, że uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa radni podjęli jednogłośnie.

 

Przez 23 lata posługi proboszcza w parafii św. Klemensa w Wieliczce, Ksiądz Prałat Zbigniew Gerle  realizował wielkie dzieło odnowy historycznego kościoła parafialnego Wieliczki i przywrócił mu dawny blask. Realizacja tego niełatwego zadania wpisała na nowo ten obiekt do panteonu wielickich zabytków, czyniąc z niego miejsce, które jest świadectwem wiary, a także powodem do dumy z pracowitości, patriotyzmu i hojności wielu pokoleń wieliczan. Ks. Zbigniew Gerle podjął również działania społeczne służące integracji mieszkańców Wieliczki. Wśród nich wymienić należy między innymi Stację Opieki Caritas oraz świetlicę środowiskową, mieszczące się w obiektach należących do parafii, a także Koło Seniora oraz dzieła charytatywne.


Wśród delegacji, które składały podziękowania Księdzu Zbigniewowi, nie zabrakło także m. in. przedstawicieli Kopalni Soli „Wieliczka” S. A. z prezesem Zbigniewem Zarębskim, przedstawicieli Muzeum Żup Krakowskich z dyrektorem Janem Godłowskim, Urszuli Ruseckiej, Poseł na Sejm RP, Zbigniewa Cichonia, Senatora RP, przedstawicieli Rady Parafialnej oraz wspólnot działających przy parafii św. Klemensa, a także przedstawiciela kościoła ewangelickiego, który podkreślił zasługi ks. Gerle w zapoczątkowaniu spotkań ekumenicznych oraz dziękował za jego osobiste zaangażowanie w budowanie wspólnego dialogu.

 

 

Tagi

GALERIA