Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017 w Mietniowie

23 czerwca 2017 r. w Mietniowie miała miejsce uroczystość Gminnego Zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017, połączona z obchodami Jubileuszu 70-lecia działalności Przedszkola Samorządowego w Mietniowie oraz 70-lecia działalności Szkoły Podstawowej im. Anny Iskry w obecnym budynku szkoły.

 

Z uwagi na warunki pogodowe uroczystość przeniesiono do sali teatralnej przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Pawlikowicach.

 

Oficjalna część spotkania poprzedzona została Mszą św., którą odprawił ks. proboszcz Roman Tupaj. Talentem artystycznym wykazały się dzieci uczęszczające do Przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Mietniowie. Występy nagradzane były gromkimi brawami rodziców, zebranych nauczycieli i gości.

 

Z okazji obchodzonego Jubileuszu całej społeczności Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej gratulacje i życzenia pomyślnego rozwoju złożył Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. W dalszej kolejności życzenia przekazywali goście przybyli na uroczystość. W tracie spotkania wyróżniający się dyrektorzy szkół otrzymali nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, które wręczył Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka.

 

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego zakończyło się życzeniami udanych wakacji oraz wspólną zabawą na scenie, po której uczestnicy przejechali do Mietniowa, gdzie mogli zapoznać się z okolicznościowymi wystawami przedstawiającymi historię funkcjonowania przedszkola i szkoły podstawowej.

Tagi

GALERIA