Niebo nad Wieliczką się zapełnia ...

Wędrowny misjonarz, ludowy apostoł, ostatni staropolski kwestarz… Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba po 54 latach od rozpoczęcia przez ks. kard. Karola Wojtyłę procesu beatyfikacyjnego, wkrótce zostanie wyniesiony na ołtarze.

 

7 lipca br. papież Franciszek podczas specjalnej audiencji w Watykanie zatwierdził dekrety beatyfikacyjne ośmiu kandydatów na ołtarze, w tym franciszkanina z Wieliczki – w ten sposób rozpoczęty w 1963 roku proces beatyfikacyjny zbliża się do szczęśliwego finału.

 

 

Brat Alojzy ponad 60 lat życia zakonnego spędził w Wieliczce. Wywarł ogromny wpływ na życie religijne i moralne mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Był szczególnie wrażliwy na los ludzi skrzywdzonych i ubogich, a także dzieci. Wspierał ich przy klasztornej furcie nie tylko ciepłym posiłkiem, ale też dobrym słowem i modlitwą. Całe swoje zakonne życie poświęcił zbieraniu jałmużny – kwestując przemierzył tysiące kilometrów, a na swych barkach przeniósł kilogramy darów dla klasztoru i ubogich rodzin. Ten ostatni staropolski kwestarz już za życia stał się legendą, wzorem dobroci, miłości i radości życia w ubóstwie. Dla wielu był wędrownym misjonarzem i apostołem ludowym wyczekiwanym z utęsknieniem.

 

   

 

Pomimo że od śmierci Brata Alojzego minęło już prawie 80 lat, pamięć o nim jest w Wieliczce wciąż żywa. Wierni modlą się do niego, proszą o pomoc, doświadczają za jego wstawiennictwem licznych łask w swoim życiu. Franciszkański zakonnik tak mocno wrósł w ziemię wielicką, że na każdym kroku można natrafić na ślady świadczące o jego obecności. Jego imieniem nazwano ulicę, przy której znajduje się klasztor, funkcjonuje tu Stowarzyszenie kontynuujące jego dzieło, a Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi placówkę jego imienia (przed wejściem do budynku stoi pomnik Brata Alojzego). Również zespół szkół specjalnych i jedno z przedszkoli przyjęło franciszkanina za swojego patrona. Niebawem, dzięki beatyfikacji, cały świat będzie miał okazję poznać niezwykłego człowieka, który swoje życie poświęcił służbie dla innych.

 

Tagi