73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2017 r. minęła 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, w tym dniu o godz. 17.00 w Wieliczce zawyły syreny i zapadła chwila ciszy oraz zadumy. Mieszkańcy naszego miasta w ten sposób oddali hołd uczestnikom zrywu narodowego w 1944 r.

O godz. 17.00 pod pomnikiem Odrodzenia Polski, usytuowanym przy ul. Powstania Warszawskiego, odbyły się uroczystości złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy.  W uroczystościach udział wzięli: Rafał Ślęczka Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Społecznych, Adam Panuś Sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka, harcerze, sołtysi, radni, przewodniczący osiedli, szkół, stowarzyszenia, a także mieszkańcy Wieliczki i okolic.


Na zakończenie odśpiewano Hymn Narodowy, podziękowano, wszystkim zgromadzonym za przybycie, delegacjom za złożenie kwiatów, a przede wszystkim harcerzom ZHP Hufca Wieliczka im. Edwarda Dembowskiego, którzy pełnili wartę przed pomnikiem Odrodzenia Polski w trakcie uroczystości.

 

Powstanie Warszawskie wybuchło przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowała go Armia Krajowa w ramach akcji „Burza”. Powstanie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw  ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez  Stalina proces  sowietyzacji Polski. Chociaż zakładano, że Powstanie będzie trwało tylko kilka dni, dzięki wielkiej odwadze i poświęceniu tych młodych ludzi,  udało się utrzymać opór przez 63 dni. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzonych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Tagi

GALERIA