Ostatnie pożegnanie dr Piotra Kurka

Ostatnie pożegnanie dr Piotra Kurka, nauczyciela akademickiego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, członka Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, twórcy ponad 100 Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w szkołach średnich w całej Polsce, członka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, inicjatora powstania Pomnika Żołnierzy ZWZ-AK Placówki „Sosna-Las” w Koźmicach Wielkich.

 

12 sierpnia b.r. w Bielski Białej w kościele pw. Opatrzności Bożej odbyła się msza św. pogrzebowa przy urnie z prochami  śp. dr Piotra Kurka, lat 69. Po niej w  kościele zmarłego pożegnał w imieniu Rektora Politechniki Warszawskiej (PW) prof. dr hab. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki: „W imieniu całej społeczności akademickiej, pracowników i studentów Wydziału Fizyki PW, żegnam docenta Piotra Kurka, fizyka, nauczyciela akademickiego, specjalistę w dziedzinie fizyki ciała stałego.


Dr Piotr Kurek urodził się w Krakowie. Całą młodość i lata szkolne spędził w Bielsku–Białej. Studia na kierunku fizyka rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokończył na Uniwersytecie Warszawskim. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na etacie asystenta w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Specjalizował się w zakresie fizyki ciała stałego, a ściślej joniki ciała stałego. Współpracował w tym zakresie z wieloma instytucjami zagranicznymi, m.in. w Kanadzie, Niemczech, Austrii, Francji, Anglii. W uniwersytetach zagranicznych spędził kilka lat na stażach podoktorskich. Jego dużym osiągnięciem było uzyskanie grantu europejskiego i utworzenie na jego bazie pracowni badań sensorów gazów. Ostatnio Jego zainteresowania skupiły się głównie edukacji, na kształceniu studentów. Został kierownikiem Laboratorium Fizyki Współczesnej. W czasie wieloletniego kierowania tym laboratorium wykonał wiele prac mających na celu jego rozwój. 


Jego drugą pasją, poza działalnością akademicką, była aktywność w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Doc. P. Kurek – syn oficera AK był członkiem Zarządu Głównego tego Związku. Jego pełna żarliwości działalność miała na celu zachowanie w pamięci, w szczególności w pamięci młodych ludzi czynu Armii Krajowej. To młodzież miała być strażnikiem dziedzictwa Armii Krajowej.


W osobie docenta Piotra Kurka żegnamy wybitnego naukowca i znakomitego nauczyciela akademickiego. W naszej wdzięcznej pamięci pozostanie jednak przede wszystkim jako człowiek o wielkim sercu, człowiek szlachetny. 

Niech spoczywa w pokoju.

W imieniu kolegów z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, w imieniu całej Politechniki Warszawskiej, składam Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.” 


Na cmentarzu w Bielsku Białej po wspólnej modlitwie słowa pożegnania wypowiedzieli m.in. Marek Cieciura, wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, dr kapitan Janusz Kamocki, prezes Oddziału SZŻAK Kraków-Śródmieście, w którym Piotr był członkiem, Krzysztof Bzdyk i Eugeniusz Łacek z Zarządu Okręgu Małopolska ŚZŻAK, Dionizy Krawczyński, komendant 52 Marszu I Kadrowej, którego P. Kurek był uczestnikiem, pani reprezentująca Klubu Historyczne im. AK, Adam Panuś, sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka. D. Krawczyński wręczył Pani Marii Kurek  odznakę 52 Marszu Kadrówki, którą miał otrzymać ś. p. mąż Piotr. Na grobie kwiaty złożyli m.in.: od Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: Rafał Ślęczka, z-ca burmistrza ds. społecznych, Adam Panuś i przedstawiciele Straży Miejskiej, Piotr Marzec i Lech Pankiewicz z Rady Miejskiej i Rady Powiatu Wielickiego, Stanisław Dziedzic, przewodniczący Klubu Historycznego im. gen S. Roweckiego w Wieliczce, Jadwiga i Józef Dudowie z Klubu Przyjaciół Wieliczki. W uroczystości udział wzięły liczne poczty sztandarowe Kół  SZŻAK w tym poczet Koła Wieliczka w składzie: S. Dziedzic, Waldemar Pirowski, Marian Sipióra.

 

- - - - - - - - - - - - 
Piotr Wojciech Kurek urodził się 29 czerwca 1948 r. w Krakowie, jako syn Józefa Kurka (1913-1997), ppor/kpt. Armii Krajowej, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, po wojnie nauczyciela wychowania fizycznego w LO w Bielsku Białej. Piotr  był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku Białej,  Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem magistra fizyki oraz Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej ze stopniem dr nauk fizycznych. Był żonaty i z rodziną mieszkał w Warszawie. Pracował jako nauczyciel akademicki na  Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki będąc starszym wykładowcą w Zakładzie Joniki Ciała Stałego.  Jego pasjami  były: historia Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, żeglarstwo, narciarstwo. Był członkiem bez uprawnień kombatanckich Ogólnokrajowego Środowiska Korpusu Armii Krajowej (AK) „Jodła” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). Od 2002 r. przewodniczył Komisji do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego, a od 2005 r. był  członkiem  Prezydium Zarządu Głównego w Warszawie. Z racji pełnionych funkcji społecznych zorganizował ponad 100 Klubów Historycznych im. Armii Krajowej w szkołach średnich na terenie Polski. O tej twórczej pracy pisał na  łamach „Biuletynu informacyjnego”  Miesięcznika ŚZŻAK (jest w wielickiej bibliotece). Inicjował i realizował  upamiętnienie działalności ZWZ-AK  tworzeniem  tablic i pomników. Ostatnio  wspierał Okręg Małopolska ŚZŻAK w działaniach  związanych z powstaniem Pomnika AK u podnóża Wawelu. Za swoją działalność  został uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem  Zasługi, Medal em „Pro Memoria”, Medalem „Pro Patria”, Złotym  Medalem  Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Odznaką „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK”. 


Piotr Kurek zmarł  5 sierpnia 2017 r. w Krakowie na Wawelu, w drugim dniu uroczystości związanych z Marszem Szlakiem I Kadrowej. Zasłabł idąc  na wawelskie wzgórze, by wziąć udział w mszy świętej inaugurującej „Kadrówkę”. Pomimo pomocy medycznej zmarł. Cześć Jego Pamięci! Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Pozostawił żonę Marię, syna Tomasza,  dwie córki,   wnuczęta, siostrę Małgorzatę, rodzinę, kolegów, absolwentów, studentów PW oraz żołnierzy ze ŚZŻAK, nauczycieli i uczniów z Klubów Historycznych im. Armii Krajowej, przyjaciół Wieliczki z Klubu Przyjaciół Wieliczki. 
Piotr Kurek w 2002 r. wstąpił do Klubu Przyjaciół Wieliczki (KPW) i w latach 2002 – 2008 był członkiem Zarządu. Uczestniczył w spotkaniach z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie“. W 2006 r. Klub obchodził 40-lecie działalności i Piotr na spotkaniu 100 „Wieliczka-Wieliczanie“ wygłosił referat pt. „Działalność „Klubu Przyjaciół Wieliczki“ w Warszawie w latach 1966-1996“, który opracował korzystając z dokumentów KPW. Jego prelekcja została opublikowana  w zeszycie 45  „Biblioteczki Wielickiej”. Wówczas powiedział: „Ród Kurków w rejonie Wieliczki rozpoczął mój dziadek Jan, górnik Żup Solnych. Ojciec Józef wychował się w Koźmicach Wielkich, ukończył Gimnazjum im. J. Matejki w Wieliczce w 1934 r. Był członkiem Klubu Przyjaciół Wieliczki Oddziału w Katowicach. Ja urodziłem się w Krakowie, mieszkam i pracuję w Warszawie. Po śmierci ojca zapałałem miłością do rodzinnych stron i w 2002 r. wpisałem się do Klubu Przyjaciół Wieliczki.“ W dniach 31 marca do 2 kwietnia 2006 r. odbyła się wycieczka członków Klubu   do Warszawy – Piotr Kurek oprowadzał nas po stolicy. 19 czerwca 2006 r. z inicjatywy majora Zbigniewa Cywińskiego, prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Piotra Kurka, członka tegoż Zarządu, w Wieliczce powołano Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot“. W Klubie Piotr poznał byłych żołnierzy Armii Krajowej: Zygmunta Kaweckiego, Stanisława Tatarę, Kazimierza Guzikowskiego, Tadeusza Piotrowskiego, Kazimierza Dunikowskiego, Edwarda Waliszewskiego, Ryszarda Jakubowskiego. W dniach 30 marca do 2 kwietnia 2007 r. z udziałem Tadeusza Piotrowskiego, prezesa Koła Wieliczka SZZAK delegacja Klubu z odbyła  wycieczkę do Warszawy  m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego – towarzyszył nam  P. Kurek. Tegoż roku wraz ze Stanisławem Dziedzicem na zaproszenie Piotra 16 czerwca uczestniczyliśmy w Warszawie w warsztatach pt. „Ośrodek KARTA –Nasze sposoby na historię”. 10 listopada 2008 r. w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka Piotr Kurek wraz z Arturem Koziołem, burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka wręczył Medale PRO MEMORIA nadane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie: Jadwidze Dudzie, Stanisławowi Dziedzicowi, Piotrowi Kaczorowi, Tadeuszowi Piotrowskiemu  za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Tego dnia brał także udział w posadzeniu na wielickich Plantach Dębu Pamięci, ku uczczeniu wieliczan zamordowanych w Katyniu w 1940 r. W 2009 r. na 136 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie“ na temat wieliczan z Armii Krajowej P. Kurek przygotował odczyt pt. „Mój ojciec Józef Kurek (1913-1997), żołnierz AK ps. „Halny“ i jego losy po 1945 r.“ (zamieszczony w: „Biblioteczka Wielicka“ zeszyt 81). Współpracował z Kazimierzem Guzikowskim, prezesem Zarządu SZŻAK na Okręg Małopolska i Tadeuszem Piotrowskim, prezesem Koła Wieliczka ŚZŻAK, członkami KPW. Uczestniczył w Wieliczce w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej, Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia, Powstania Warszawskiego, Powstania Styczniowego, świąt narodowych 3 maja i 11 listopada a także w Koźmicach Wielkich w spotkaniach „Koźmice-Koźmiczanie”. Z jego inicjatywy, przy współpracy z władzami Miasta i Gminy Wieliczka w 2 maja 2013 r.   w Koźmicach Wielkich odsłonięto Pomnik Pamięci Żołnierzy Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej z Placówki „Sosna-Las“ . Natomiast 2 maja 2016 r. przy tym pomniku stanęło popiersie Józefa Kurka, który ufundował Piotr z żoną. Od 2013 r. rokrocznie przy tym pomniku jest organizowane gminne Święto Flagi. Z inicjatywy P. Kurka 30 kwietnia 2014 r. powstał Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. Piotr Kurek 22 kwietnia b.r. był ostatni raz na Spotkaniu Wielkanocnym i Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Klubu Przyjaciół Wieliczki w sali „Magistrat”. Wówczas wręczył Jadwidze Dudzie Medal Pamiątkowy Za Zasługi dla SZŻAK. Ostatnie  spotkanie niej podpisanej  z Piotrem Kurkiem miało miejsce 30 maja b.r. w Muzeum Armii Krajowej na Walnym Zebraniu Delegatów Kół SZŻAK z Małopolski. 

 

Zapraszam 19 września (wtorek) na godz.16.15 do Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na 25 spotkanie z cyklu KIM JESTEM? PORO MEMORIA PIOTR KUREK.


Opracowała Jadwiga Duda, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki

Tagi

GALERIA