Konkurs na najlepsze prace poświęcone Wieliczce

Podobnie jak w ubiegłych latach studenci wszystkich uczelni mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze prace magisterskie i licencjackie poświęcone Gminie Wieliczka. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o małej ojczyźnie. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

 

Prace licencjackie i magisterskie, obronione w 2017 r., należy przesyłać do 30 października 2017 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

 

Nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka przyznawane są w naszej gminie od 2007 r.  W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką wielicką oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, pogłębienie wiedzy o Wieliczce.

 


Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

 

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską o Wieliczce

Zgłoszenie na konkurs pracy magisterskiej

Oświadczenie do zgłoszenia pracy magisterskiej na konkurs

Regulamin konkursu na najlepszą pracę licencjacką o Wieliczce

Zgłoszenie na konkurs pracy licencjackiej

Oświadczenie do zgłoszenia pracy licencjackiej na konkurs

Tagi