Pierwsze zajęcia "Triatlonu kulturalnego" w Koźmicach Wielkich

Gimnazjaliści z Koźmic Wielkich jako pierwsi uczestniczyli dziś w zajęciach zrealizowanych w ramach projektu „Triatlon kulturalny z polonistyką i historią UJ”.

Warsztaty objęły tematy z historii Polski, języka polskiego oraz kulturoznawstwa.

O złotym wieku Polski, którym określa się Rzeczpospolitą XVI wieku, opowiedział młodzieży mgr Dominik Kadzik – poruszone zostały m. in. tematy sejmu walnego, sejmików ziemskich, podziału administracyjnego Rzeczpospolitej w XVI wieku oraz społeczeństwa i jego struktury, a także cech urbanistycznych kraju.

Z kolei pochodzenie i znaczenie przezwisk w dawnej Polsce przedstawiła uczniom dr Beata Ziajka. Podczas zajęć omówiła genezę dawnych imion, a przede wszystkim przezwisk, od których pochodzą w dużej mierze dzisiejsze nazwiska. Aby dawniej rozróżnić dwie osoby, posługujące się takim samym imieniem, dodawano np. informację o miejscu pochodzenia lub imię ojca, cechy charakterystyczne wyglądu, charakteru lub wydarzenia ściśle związanego z daną osobą.

Została także omówiona „Bulla gnieźnieńska”, zabytek języka polskiego z XII wieku, w którym zawarto aż 410 polskich nazw własnych, w tym przezwisk. Mgr Barbara Żebrowska wprowadziła młodych słuchaczy w nastrój prezentując dawne kołysanki z terenów polskich i ze świata. Zwróciła uwagę na cechy charakterystyczne kołysanek, ich strukturę, tekst, znaczenie niektórych zwrotów w odniesieniu do kultury danego kraju. Młodzież miała okazję zapoznać się z ludowymi tekstami kołysanki lubelskiej, krakowskiej, rosyjskiej i in., a nawet niektórych wysłuchać.

 

Projekt „Triatlon kulturalny z polonistyką i historią UJ” realizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła oraz we współpracy z Wydziałem Polonistyki UJ oraz Wydziałem Historycznym UJ.

Jego realizacja jest możliwa dzięki porozumieniu zawartemu na jesieni 2017 r. Partnerem w realizacji projektu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.

 

Pełna galeria.

Tagi

GALERIA