Odnowione kapliczki w Koźmicach Wielkich i Grabówkach

W roku 2017 dzięki staraniom Gminy Wieliczka odrestaurowano naruszone upływem czasu następujące zabytki: kapliczkę słupową p. w. Najświętszej Marii Panny w Grabówkach oraz kamienną kapliczkę przydrożną p. w. Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem Jezus w Koźmicach Wielkich.

Koszt renowacji kapliczki w Grabówkach wyniósł 21 800 zł, z czego kwotę 4 000 zł pokryła dotacja z Województwa Małopolskiego, oraz koszt renowacji kapliczki w Koźmicach Wielkich wyniósł 27 300 zł.

 

Kapliczki, krzyże przydrożne i figury świętych to mała architektura sakralna, będąca świadectwem szczególnych wydarzeń. Na terenie naszej gminy jest ich bardzo wiele, na stałe wpisały się w miejski i wiejski krajobraz, a przez to stały się jego ozdobą.

 

Kamienna kapliczka przydrożna p. w. Najświętszej Marii Panny w Grabówkach

Forma wykonanej z piaskowca kapliczki, odwołuje się do baroku. Składa się z cokołu na podstawie i podwalinie, postumentu z impostem i zwieńczeniem w formie rzeźby przedstawiającej Najświętszą Marię Pannę. Podwalina złożona z czterech prostopadłościennych, blokowych stopni, zestawionych na kształt zbliżonej do kwadratu ramki. Cokół, górą bogato profilowany, założony na rzucie krzyża (prostokąt z wciętymi narożnikami). Postument trzykondygnacyjny. Dolna część postumentu od frontu ozdobiona wyrytą ramką w formie leżącego prostokąta o wciętych łukiem narożnikach. Na niej namalowane współcześnie datowanie „ R. P. 1845”. Część środkowa od przodu ozdobiona wyrytą ramką w formie stojącego prostokąta o wciętych łukiem narożnikach. Na jej powierzchni wtórny, malowany napis minuskułą ośmiowersowy napis fundacyjny,: „Józef // Seweryn // Fondator // prosi o troje // pozdrowieni…// e // Zmarłych”. W zwieńczeniu kapliczki, ustawiona na wysokiej podstawie, profilowanej od góry wklęską i listwą z półwałkiem, rzeźba Najświętsza Maria Panna. Ukazana jest w całej postaci, w pozycji stojącej na globie.


 

Kamienna kapliczka przydrożna p. w. Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem Jezus w Koźmicach Wielkich

Kapliczka Słupowa p. w. Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem Jezus, składa się z podwaliny, podstawy, cokołu, postumentu i rzeźby w zwieńczeniu. Podwalina o kształcie zbliżonym do kwadratu, złożona jest z dwóch, leżących obok siebie prostopadłościennych ciosów kamiennych. Podstawa mniejsza, lecz o podobnej formie, spoczywa na niej schodkowo. Cokół o przekroju zbliżonym do kwadrata, na nieco szerszej stopie o górnych krawędziach profilowanych simą. Trzy ściany cokołu gładkie, na frontowej cofnięta płycina, ujęta ramka w formie półwałka. Na płycinie pięciowersowy napis fundacyjny, wykuty drukowaną majuskułą: „FUNDATOROWIE // TEJ FIGORY // MARCIN WALENTY // I MARIANNA // RZEPOWIE 1908.” Cokół nakryty jest gzymsem, profilowanym od dołu listwą i półwałkiem od góry simą. W ścianach postumentu, frontowej i bocznych, płaskorzeźbione sceny i przedstawienia świętych – patronów fundatorów kapliczki. Od frontu: św. Marcin, na prawej ścianie bocznej: św. Walenty, na lewej ścianie bocznej: św. Anna. W zwieńczeniu kapliczki rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą Królową Niepokalanie Poczętą, trzymającą dzieciątko Jezus. Przestrzeń wokół kapliczki wydzielona jest segmentowym ogrodzeniem.

 


 

Tagi

GALERIA