Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy SMS Wieliczka - SMS REKORD BB

W dniu 9 grudnia 2017 roku przedstawiciele Szkoły Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord z Bielska Białej oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wieliczka podpisali wstępne porozumienie w formie Listu Intencyjnego dotyczącego przyszłej współpracy.

 

W podpisaniu umowy uczestniczyli burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz prezes BTS Rekord Bielsko-Biała Janusz Szymura.
Celem porozumienia jest podjęcie działań prowadzących do uzyskania możliwie najwyższego poziomu nauczania, wychowania i kształcenia sportowego w obu szkołach Mistrzostwa Sportowego. Strony deklarują wolę ścisłej współpracy przy realizacji wspólnych koncepcji szkoleniowo-edukacyjnych i sportowych, szczególnie w podmiotowych profilach nauczania dyscyplin - piłki nożnej i futsalu.

 

Pełna galeria.

fot. FOTO Rogalska

 

Tagi

GALERIA