Termomodernizacja na terenie Gminy Wieliczka

Pod koniec grudnia 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektów pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliczka etap I oraz etap II”.

 

Całkowity koszt inwestycji w przypadku etapu I wyniesie 3 462 362, 22 zł z czego dofinansowanie z funduszy europejskich pozyskane przez Gminę Wieliczka stanowi kwota - 1 740 088, 71 zł. Natomiast w przypadku etapu II całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 773 967, 25 zł, z czego 1 505 779, 53 zł Gmina Wieliczka pozyskała w formie dotacji z funduszy europejskich.

 

Realizacja projektu, którego głównym celem jest poprawienie efektywności energetycznej dziesięciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wynika z Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Wieliczka na lata 2015-2020 (PGN). Dzięki zmianom technologicznym zwiększy się wykorzystanie energii końcowej, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej Gminy, a to przełoży się na poprawę jakości środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Ograniczenie negatywnego wpływu działalności energetycznej na środowisko naturalne, doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Poprzez uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach komunalnych na terenie Gminy Wieliczka poprawią się warunki użytkowania ich przez mieszkańców. Obniżeniu ulegną także koszty utrzymania obiektów w skali roku.

 

Inwestycja podzielona została na dwa etapy:

Pierwszy etap obejmuję głęboką termomodernizację wraz z wymianą systemu grzewczego czterech budynków użyteczności publicznej:
– Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce, -
- Budynek Szkoły Podstawowej w Grabiu ,
- Budynek UMiG Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32
- Budynek OSP w Raciborsku.

 

Drugi etap obejmie głęboką termomodernizację wraz z wymianą systemu grzewczego w sześciu budynkach użyteczności publicznej – Budynek OSP w Chorągwicy, Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, Budynek OSP w Golkowicach, Budynek Szkoły Podstawowej w Golkowicach, Budynek OSP w Zabawie oraz Budynek Szkoły Podstawowej w Sygneczowie.

 

Tagi