Ponad 24 mln zł z RPO na nowe inwestycje w powiecie wielickim

19 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka umowy na dofinansowanie projektów zwiększających atrakcyjność inwestycyjną gminy oraz poprawiających jakość życia mieszkańców. Ponadto, umowy dotyczące dofinansowania dla pozostałych gmin Powiatu Wielickiego odebrali burmistrzowie i wójtowie: Roman Ptak, Zbigniew Wojas oraz Zbigniew Strączek. W podpisaniu umów uczestniczyli: starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, wicestarosta Łukasz Sadkiewicz.

 

Utworzenie i rozbudowa strefy aktywności gospodarczej, budowa drogi lokalnej, prace kanalizacyjne czy budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – to inwestycje, które już wkrótce zostaną zrealizowane na ziemi wielickiej.

 

Już wkrótce w Węgrzcach Wielkich (gm. Wieliczka) powstanie niemal 17-hektarowa strefa aktywności gospodarczej. Pierwsi inwestorzy w nowej SAG będą mogli pojawić się pod koniec grudnia 2020 roku. Koszt przygotowania całego terenu wyniesie w sumie 10,5 mln zł, z czego dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to 8,5 mln zł. Dofinansowanie to pozwoli m.in.: przebudować i pogłębić rowy melioracyjne, wybudować sieć kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną oraz zainstalować oświetlenie i monitoring. Projekt obejmuje też uzbrojenie gruntu oraz zbudowania drogi wewnętrznej wraz ze ścieżką rowerową.

 

Wygodny dojazd do nowej strefy aktywności gospodarczej będzie możliwy dzięki kolejnemu przedsięwzięciu zaplanowanemu w gminie Wieliczka. Za niespełna 3 lata powstanie tu droga gminna łącząca istniejącą sieć dróg lokalnych właśnie z SAG. Oprócz nowej drogi mieszkańcy zyskają przestronne chodniki oraz oznakowaną ścieżkę rowerową. Cały odcinek będzie oświetlony, co bez wątpienia zwiększy bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę skrzyżowania, które połączy drogę gminną z drogą powiatową nr 2012K. Tutaj też powstanie oznakowane przejście dla pieszych, z obniżonymi krawężnikami i specjalną kostką integracyjną, co pozwoli na bezpieczne przejście osobom niepełnosprawnym czy starszym.

 

Inwestycja zakończy się wraz z finalizacją budowy strefy aktywności gospodarczej, czyli pod koniec grudnia 2020. Koszt budowy drogi opiewa na kwotę ponad 9,8 mln zł. Realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z regionalnego programu operacyjnego, z którego gmina otrzymała ponad 3,1 mln zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 3,2 mln zł już wkrótce uda się przeprowadzić gruntowną termomodernizację w dziesięciu budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu wielickiego. Prace termomodernizacyjne obejmą siedziby: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, Ochotniczych Straży Pożarnych w Golkowicach, Chorągwicy, Zabawie i Raciborsku oraz gimnazjum w Wieliczce. To jednak nie wszystko. Cieplejsze, bardziej ekologiczne i tańsze w utrzymaniu będą budynki: urzędu miasta i gminy w Wieliczce oraz szkoły podstawowe w Sygneczowie, Grabiu i Golkowicach. W ramach przeprowadzonych prac we wszystkich budynkach zostaną przebudowane systemy centralnego ogrzewania, a w części z nich zaplanowano też modernizację systemu wentylacji. Ponadto w każdym obiekcie zostaną ocieplone ściany, stropy, piwnice oraz dachy budynków, a ściany zewnętrze zyskają nową elewację. Zmniejszenie zużycia energii w placówkach będzie możliwe też dzięki wymianie okien i drzwi, a także – w części z nich – zastąpieniu przestarzałych pieców nowymi i ekologicznymi. Koszt wszystkich prac, które uda się zakończyć pod koniec 2018 roku, opiewa na kwotę ponad 6,2 mln zł.

GALERIA