Projekty edukacyjne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
P R O J E K T Y   E D U K A C Y J N E

 

Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Czas zapisać dziecko do przedszkola