Ferie z matematyką na Uniwersytecie Pedagogicznym

Jak co roku podczas zimowych ferii w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizowane są „Spotkania z matematyką” dla uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Zorganizowane już po raz 9 zajęcia były skierowane do uczniów klas IV-VI i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Zaproponowane uczniom zajęcia podzielono na trzy części.
W części pierwszej uczniowie uczestniczyli w czterech, około półgodzinnych warsztatach. W drugiej brali udział w wykładzie. Ostatnią część stanowiło podsumowanie połączone z wręczeniem pamiątek wszystkim uczestnikom.
Tematyka proponowana uczniom jest różnorodna i zawsze cieszy się dużym powodzeniem. W tym roku były to gry zapałczane, zabawa logiczną grą planszową Tapatan, zadania z zegarami i oczywiście origami oraz wykład z pytaniami, na które chętnie odpowiadali uczestnicy. Zabawy te i wykład miały jeden cel: przybliżyć matematykę poprzez swobodną zabawę i działanie.
Ten pomysł organizowania warsztatów na uczelni wspierają władze naszej Gminy. W tym roku otwarcia sesji warsztatowej dokonał wiceburmistrz Miasta i Gminy Wieliczka pan Rafał Ślęczka wraz z dyrektorem Wydziału Szkół i Przedszkoli panią Anną Całką.
Z Gminy Wieliczka co roku uczestniczy coraz liczniejsza grupa uczniów reprezentująca szkoły z: Raciborska, Gorzkowa, Grajowa , Sygneczowa i Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce.
Od dziewięciu lat organizatorem i prowadzącą warsztaty z ramienia Instytutu Matematyki jest dr Joanna Major a współorganizatorką i prowadzącą warsztaty jest Teresa Kowal dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciborsku.
Wśród prowadzących warsztaty są nauczyciele ze szkół podstawowych Gminy Wieliczka: Natalia Nawalany nauczyciel matematyki w SP w Raciborsku, Anna Bania nauczyciel matematyki w SP w Grabiu, Bogusława Stachura dyrektor SP w Gorzkowie, Sylwia Wąsik nauczyciel matematyki w SP nr 4 w Wieliczce, Maciej Major nauczyciel matematyki z SP w Grajowie. Poza szkołami z Gminy Wieliczka uczestniczyło też 14 szkół z różnych miejscowości Małopolski.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dołączą kolejni uczniowie i nauczyciele.

Tagi

GALERIA