Porozumienie pomiędzy Politechniką Krakowską a Gminą Wieliczka

15 lutego 2018 roku, podpisany został list intencyjny pomiędzy Politechniką Krakowską reprezentowaną przez prof. dr hab. Arch. Jacka Gyurkovicha – Dziekana Wydziału Architektury oraz dr hab. inż. arch. Magdalenę Kozień-Woźniak, a Gminą Wieliczka, reprezentowaną przez Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Piotra Krupę - zastępcę Burmistrza ds. Inwestycji.

 

Celem porozumienia jest zwiększenie świadomości projektowej w teorii oraz praktyce.

Współpraca umożliwi, przysposobienie młodych projektantów do warunków przestrzennych, społecznych oraz ekonomicznych.

 

Rezultatem współpracy będą koncepcje zagospodarowania danych obszarów Wieliczki. Planowana jest również współpraca w ramach programów badawczych, krajowych i międzynarodowych.

 

List intencyjny przewiduje:

  • udział kadry dydaktycznej i studentów w dyskusjach z przedstawicielami jednostek pomocniczch miasta i środowiskiem lokalnych projektantów, co pozwoli na wymianę poglądów i zaprezentowanie nowych kierunków w architekturze i urbanistyce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających inwestycjom,
  • wykorzystanie w projektach studenckich i pracach dyplomowych tematów ilokalizacji zgłoszonych przez Miasto, prezentację projektów na wystawach oraz publikację w materiałach promocyjnych miasta,
  • spotkania studentów z przedstawicielami Miasta, które przybliżą młodym ludziom problemy ekonomiczne i społeczne,
  • współpracę w ramach projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych.

 

Współpraca i koordynacja działań objętych niniejszym Porozumieniem realizowana bedzie w Instytucie Projektowania Architektonicznego WA PK w Krakowie, reprezentowanym przez dr hab. inż. arch. Magdalenę Kozień-Woźniak.

GALERIA