Order Świętego Stanisława BM dla Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła

W grudniu 2017 roku burmistrz Wieliczki Artur Kozioł został odznaczony Królewskim Orderem Świętego Stanisława BM za działalność charytatywną. Pamiątkowy medal wręczył dr. Michał Daszczyszak.

Święty Stanisław – patron orderu - to niezwykła postać urodzona ok 1030 w Szczepanowie. Katolicki duchowny, biskup krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego. Swoimi zasługami zasłużył również na miano jednego z głównych patronów Polski.

 

Za panowania Piastów, biskupia posługa Stanisława uważana jest za jedną z najświetniejszych. Biskup sprowadził legatów rzymskich do Polski oraz zorganizował od nowa metropolię gnieźnieńską. Przyczynił się również do koronacji Bolesaława Szczodrego w 1075 roku. Biskup wspierał powstawanie i umacnianie klasztorów benedyktyńskich, które stanowiły bardzo istotne ośrodki ewangelizacyjne, gdyż szczerze zależało mu na szerzeniu wiary. Fundatorem orderu był Król Stanisław August Poniatowski, natomiast wskrzesicielem – Julisz Nowina-Sokolnicki.

 

Dziś Order Świętego Stanisława BM, przyznawany jest za działalność honorową. Odznaczeni nim zostali m.in. Eugeniusz Święcki, Jacek Gromek, Andrzej Kempa.

 

Tagi

GALERIA