Blisko 160 mln na ochronę środowiska w Wieliczce

To z pewnością największa dotacja unijna w historii Wieliczki. 19 lutego 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu Spójności drugiego etapu budowy kanalizacji w Mieście i Gminie Wieliczka.

Inwestycja ta pozwoli na budowę nowoczesnej infrastruktury wodociągowej oraz ok. 100 km kanalizacji. Dostęp do kanalizacji zyska ok. 7000 mieszkańców gminy, a sanitarna „sieć” powstanie w: Czarnochowicach, Golkowicach, Grabówkach, Koźmicach Wielkich, Lednicy Górnej, Mietniowie, Pawlikowicach, Podstolicach, Sierczy, Sułkowie, Sygneczowie, Rożnowej oraz w Wieliczce-Bogucicach.

 

Prace w ramach projektu kanalizacyjnego rozpoczną się wiosną br. i potrwają do 2023 roku. Dofinansowanie pozwoli na budowę stacji uzdatniania wody, zbiornika i pięciu studni głębinowych na osiedlu Bogucice. Powstanie też wodociąg Kokotów - Węgrzce Wielkie (9 km) oraz zbiorniki wodociągowe „Sułków I” i „Sułków II” z hydroforniami i zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci wodociągowej. Wartość prac wodociągowych jest szacowana na 40 mln zł. Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na wykonanie kanalizacji w 12 sołectwach i części miasta.

 

- Inwestycja w Bogucicach jest strategiczna dla rozwoju gminy. Planowana tam stacja uzdatniania wody i studnie głębinowe będą mieć wydajność 2 mln metrów sześciennych rocznie. Pozwoli to nam uniezależnić się całkowicie od dostaw wody z Krakowa - mówi burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

 

Inwestycje w ramach projektu „Budowa kanalizacji – etap II” zostały podzielone na następujące zadania:

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej – Mietniow, Pawlikowice,

4. Budowa kanalizacji sanitarnej – Czarnochowice,

5. Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice,

6. Budowa kanalizacji sanitarnej – Mietniów, Rożnowa,

7. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi,

- Remont i modernizacja istniejącego ujęcia wód podziemnych w Bieżanowie,

- Budowa 4-5 studni głębinowych na terenie Wieliczki-Bogucice,

- Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Wieliczka-Bogucice o wydajności 360 m3/h,

- Przebudowa i budowa ul. Winnickiej i ul. Za Torem wraz z przebudowa i budową uzbrojenia podziemnego,

8. - Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku ul. Mickiewicza-Przystanek PKP w Wieliczce,

9. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Węgrzce Wielkie o wydajności 108 m3/h oraz sieci wodociągowej,

10. Budowa zbiorników wodociągowych „Sułków I” i „Sułków II” z hydroforniami i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej.

11. Budowa sieci wodociągowej Kokotów-Węgrzce Wielkie.

 

- Szczególne słowa podziękowania chciałbym wyrazić wszystkim osobom, które pomogły nam w przygotowaniu tego projektu: projektantom, pracownikom Urzędu i wszystkim zaangażowanym. To historyczna chwila dla Wieliczki - podkreśla burmistrz Wieliczki.

 

GALERIA