Podpisanie umowy na „Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne"

W piątek, 23 lutego, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, podpisał umowę na realizacje zadania "Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne". Całkowity koszt projektu to 4 945 189,79 zł, a kwota dofinansowania to 4 203 411,32 zł, które gmina Wieliczka otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Realizacja będzie odbywać się w latach 2018-2020.

 

W ramach projektu będzie wykonana infrastruktura rekreacyjna, m.in. altany, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz plac zabaw.

 

Inwestycja przewiduje:
1) Zagospodarowanie terenu, w tym:
  - rekultywacja terenu
  - staw – prace porządkowe
  - nasadzenia
  - przyrodnicza ścieżka edukacyjna

2) Elementy dodatkowe w tym:
  - ciągi pieszo – rowerowe
  - altany
  - oświetlenie alejek
  - plac zabaw z siłownią plenerową oraz boiskiem trawiastym
  - klomby
  - stojaki na rowery
  - bramy do parku
  - oświetlenie gruntowe.

 

GALERIA