172. rocznica Powstania Krakowskiego i śmierci Edwarda Dembowskiego

26 lutego 2017 r. o godz.12.00-tej na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy grobie Edwarda Dembowskiego i 28 powstańców, którzy zginęli z rąk Austriaków na Rynku w Podgórzu w dniu 27.02.1846 r., odbyła się uroczystość upamiętniająca 172. rocznicę Powstania Krakowskiego. Obchody zorganizowało Województwo Małopolskie i Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Zgromadziły się delegacje Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Miasta Krakowa, Muzeum Armii Krajowej, Wieliczki, Gdowa, szkół noszących imię Edwarda Dembowskiego.

Ojciec Jerzy Pająk, kapelan środowisk kombatanckich odmówił modlitwę za  E. Dembowskiego i powstańców tu spoczywających. Następnie delegacje składały kwiaty na mogile Edwarda Dembowskiego.

W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu: Adam Marek Panuś sekretarz UMiG, Piotr Marzec Radny miejski oraz Jadwiga Duda ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki.

W uroczystości uczestniczył sztandary i poczty sztandarowe: Koła Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z przewodniczącym Stanisławem Dziedzicem i Jackiem Kurkiem. W uroczystościach uczestniczyli uczniówie PCKZiU w Wieliczce.

Tagi

GALERIA