5. urodziny Szkolnej Kasy Oszczędnościowej w Szkole Podstawowej nr 2

W dniu 14 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce odbyły się uroczyste obchody 5 – lecia Szkolnej Kasy Oszczędności działającej przy szkole.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście : Edward Biernacki - Prezes Zarządu Małopolskich Banków Spółdzielczych, Rafał Ślęczka – zastępca Burmistrza Miasta I Gminy Wieliczka, pan Jarosław Trojnacki – Dyrektor Wydziału Produktów Bankowych i Marketingu, przedstawiciele Rady Rodziców działającej przy szkole: Aneta Rybicka - Kajtoch i Wiesław Grochal oraz Bożena Juszkiewicz – dyrektor szkoły , zastępca dyrektora Izabela Piech, nauczyciele i uczniowie z klas 1-7.

 

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności prężnie funkcjonującej Szkolnej Kasy Oszczędności, której historia rozpoczyna się w roku 2013 od podpisania umowy patronackiej z MBS w Wieliczce. Opiekunkami SKO w szkole zostały panie: Agata Michalik i Izabela Malicka.

 

Działalność SKO w SP nr 2 nie ogranicza się tylko do promowania oszczędzania i racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi w szkole. Prowadzone są także różnorakie działania mające na celu rozwijanie oraz promowanie pasji, zainteresowań i zdolności uczniów.

 

Jubileusz uświetniło przedstawienie pt. „W poszukiwaniu odpowiedzi” w wykonaniu teatru Wassabi Artist. Autorem scenariusza oraz reżyserem spektaklu był pan Damian Ziarek.

 

Uwieńczeniem 5. urodzin SKO był tort oraz słodka niespodzianka dla wszystkich uczniów szkoły w postaci muffinek ufundowanych przez Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.

 

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska.

GALERIA