Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka

W dniu 21.12.2017r. Gmina Wieliczka podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę nr RPMP.04.05.01-12-0433/17-00-XVII/533/FE/17 o dofinansowanie projektu pn.:„Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.


Dofinansowanie Projektu wynosi ok. 9 mln złotych i stanowi 76,66 % kosztów kwalifikowalnych.


Zakres prac będzie obejmował:
-  zaprojektowanie i wybudowanie parkingu zewnętrznego w Kokotowie w systemie P&R wraz z zatokami „Kiss & Ride” na 142 samochody osobowe, w tym 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych, 3 stanowiska dla motocykli, 30 stojaków dla przechowywania rowerów wraz z ich zadaszeniem, z kanalizacją opadową, oświetleniem zewnętrznym, elementami malej architektury, zielenią ozdobną oraz ich częściowym wygrodzeniem, szlabanami na wjeździe i wyjeździe z parkingu, dostawa i montaż urządzeń tworzącymi system monitoringu wraz z włączeniem go do systemu monitoringu miasta i uzupełnieniem stanowiska monitorowania o niezbędne urządzenia,  wykonanie systemu zarządzania dostępnością tj. terminali i szlabanów oraz dostawa i montaż serwerów do ich obsługi
- zaprojektowanie i wybudowanie parkingu zewnętrznego w Węgrzcach Wielkich w systemie Park & Ride wraz z zatokami „Kiss & Ride” na 42 samochody osobowe w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, 3 stanowiska dla motocykli, 30 stojaków dla przechowywania rowerów wraz z ich zadaszeniem, z kanalizacją opadową, oświetleniem zewnętrznym, elementami malej architektury, zielenią ozdobną oraz ich częściowym wygrodzeniem, szlabanami na wjeździe i wyjeździe z parkingu, dostawa i montaż urządzeń tworzącymi system monitoringu wraz z włączeniem go do systemu monitoringu miasta i uzupełnieniem stanowiska monitorowania o niezbędne urządzenia,  wykonanie systemu zarządzania dostępnością tj. terminali i szlabanów oraz dostawa i montaż serwerów do ich obsługi
- zaprojektowanie i wybudowanie ok. 25 km dróg dla rowerów na terenie gminy Wieliczka:

Odcinek nr 1: długość 1680 m, ul. Krakowska (od ul. Ochota) – rondo Sadowa/Kościuszki,

Odcinek nr 2: długość 1660 m, rondo Sadowa/Kościuszki – stawy Grabówki,

Odcinek nr 3: długość 750 m, stawy Grabówki – ul. Jasna,

Odcinek nr 4: długość 490 m, park Mickiewicza,

Odcinek nr 5: długość 390 m, Trakt Solny – ul. Narutowicza,

Odcinek nr 6: długość 560 m, ul. Niepołomska od Kampusu do skrzyżowania z DK94

Odcinek nr 7: długość 1400 m, rondo Kampus-Powstania Styczniowego – ul. Zielna,

Odcinek nr 8: długość 1290 m, ul. Kolonia wzdłuż wału lub wałem potoku Zabawka,

Odcinek nr 9: długość 590 m, drugą stroną wału potoku Serafa,

Odcinek nr 10: długość 790 m, P&R Kokotów – wiadukt DP2039K,

Odcinek nr 11: długość 400 m, ul. Kolejowa – ul. Szkolna,

Odcinek nr 12: długość 1000 m, DP20389K do mostu nad Drwiną i ronda ŚDM,

Odcinek nr 13: długość 580 m, ul. Kokotowska – Szeląg,

Odcinek nr 14: długość 890 m, ul. Kokotowska – P&R Kokotów,

Odcinek nr 15: długość 1880 m, od Zakrzowa przez ul. Techniczną wzdłuż A4,

Odcinek nr 16: długość 800 m, SAG odcinek AB – ul. Kolonia,

Odcinek nr 17: długość 3000 m, Rożnowa wzdłuż DW964 – potok Wilga,

Odcinek nr 18: długość 1500 m, Rożnowa – Mietniów,

Odcinek nr 19: długość 960 m, ul. Winnicka,

Odcinek nr 20: długość 590 m, wzdłuż drogi serwisowej A4 pomiędzy drogą serwisową a linią kolejową do P&R Węgrzce Wielkie,

Odcinek nr 21: długość 3100 m, Siercza – Koźmice Wielkie,

Odcinek nr 22: długość 720 m, Pawlikowice – Koźmice.


Planowany termin zakończenia realizacji projektu przewiduje się na dzień 30.11.2020r.

Tagi