Remont ulicy Górniczej

Trwają prace związane z remontem chodników w ciągu ulicy Górniczej.

Łączna długość remontowanego odcnika wynosi 200 m. o pow. 380 m2.

 

Termin realizacji zadania przewidziany jest na 30 kwietnia 2018 r.

 

Koszt remontu ulicy Górniczej wynosi 78 895 zł.

GALERIA