Wymiana uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego

W ramach podpisanego w dniu 09.12.2017 Listu Intencyjnego o współpracy pomiędzy BTS Rekord Bielsko Biała reprezentującego Szkołę Mistrzostwa Sportowego Rekord Bielsko Biała, a Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka w poniedziałek 16.04 2018 rozpoczęto projekt polegający na wymianie dydaktycznej uczniów klas szóstych.

 

Przedsięwzięcie ma na celu zapoznanie się uczniów z bazą edukacyjną i sportową partnerów, poziomem nauczania przedmiotowego i sportowego, osiągnięciami naukowymi, sportowymi uczniów i zawodników. Jest to pierwsza z praktycznych form wdrażania porozumienia pomiędzy szkołami.

GALERIA