Kolejny krok w powstaniu Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce

W dniu 18 kwietnia 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotrem Glińskim dotyczące utworzenia z dniem 1 września 2018 r. Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce. Natomiast w dniu dzisiejszym, 19 kwietnia, burmistrz Wieliczki złożył to porozumienie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

 

- Z wielką radością przyjąłem decyzję Pana Premiera aprobującą nasz wniosek o utworzenie w Wieliczce szkoły muzycznej II stopnia. Jesteśmy przekonani, że decyzja ta w znakomity sposób przyczyni się do dalszego rozwoju życia kulturalnego naszej społeczności lokalnej. Absolwenci szkoły muzycznej I stopnia będą mieli możliwość pobierania dalszej edukacji muzycznej w miejscu swojego zamieszkania, co z pewnością ułatwi im rozwijanie talentu i pasji muzycznych. - podkreślił burmistrz Wieliczki w piśmie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Tagi

GALERIA