Renowacja wielickich kapliczek

Informujemy, iż w dniu 10.05.2018 r. zostały tymczasowo zdemontowana do renowacji następujące kapliczki:

 

KAMIENNA KAPLICZKA PRZYDROŻNA PW. CHRYSTUSA KRÓLA W WIELICZCE PRZY UL. KLAŚNIEŃSKIEJ
Kapliczka słupowa pw. Chrystusa Króla, zlokalizowana jest w centrum miasta Wieliczka, czas powstania 1866 r. Fundatorami obiektu są Teresa i Erazm Windakiewicze. Na pogrążonej w gruncie podstawie, ustawiony jest cokół w kształcie niskiego prostopadłościanu, zakończonego profilowaniem: wklęską i wałkiem. Na cokole ustawiony jest smukły postument, zwężający się ku górze, zakończony opaską w której osadzone są wsporniki daszku wieńczącego kapliczkę. Kapliczkę wieńczy rzeźba pełna, przedstawiająca postać wspartego o krzyż Chrystusa z gorejącym sercem na piersi.

KAMIENNA PRZYDROŻNA KAPLICZKA PW. ŚW. FLORIANA W ROŻNOWEJ
Kamienna kapliczka przydrożna zwieńczona figurą św. Floriana, datowana na rok 1874 r. Fundatorem jest Maryianna Płatkowa. Kapliczka wykonana z piaskowca w stylu historyzm. Obiekt składa się z podstawy, cokołu na stopie i postumentu zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą św. Floriana, trzymającego swe atrybuty. Podstawa o kształcie zbliżonym do kwadratu, cokół prostopadłościenny, na którym od frontu widnieje siedmiowersowy napis. Postument jest dwukondygnacyjny, słupowy. W ścianach bocznych płaskorzeźbione przedstawienia świętych. Figura zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg, po zachodniej stronie drogi, prowadzącej do Wieliczki i Sierczy. Ustawiona frontem na wschód w ogrodzie, na wprost starego, drewnianego domu.

Prace renowacyjne prowadzone będą ze środków Miasta i Gminy Wieliczka oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

fot. Tadeusz Warczak