Międzyszkolny Turniej Matematyczno-Sportowy „Sokół-Wieliczka"

W sobotę 19 maja 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce odbył się już po raz szósty finał Międzyszkolnego Turnieju Matematyczno-Sportowego „Sokół-Wieliczka”.

Do hali „Solnego Miasta” wraz z nauczycielami zjechały trzyosobowe drużyny z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych aż z 18 Szkół Podstawowych, a także 8 drużyn z klas gimnazjalnych z Gminy Wieliczka. Łącznie do matematyczno - sportowych zadań przystąpiło 231 uczestników. Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
W żółtych, czerwonych, granatowych i zielonych koszulkach zaprezentowały się szkoły podstawowe natomiast w niebieskich i pomarańczowych klasy gimnazjalne. Ubrani w kolorowe koszulki, specjalnie przygotowane na turniej, uczniowie przystąpili do rywalizacji zarówno umysłowej wymagającej umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości matematycznych jak i sprawności fizycznej. Ponadto każda drużyna musiała wykazać się umiejętnościami podejmowania decyzji i współpracy w grupie. Ciekawie dobrane zadania sprawiły, że uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i duchem zdrowej rywalizacji pokonywali kolejne zadania matematyczne i sportowe.
Organizatorzy pokazali, że można z powodzeniem łączyć dwie wydawałoby się odległe od siebie dziedziny: matematykę i sport. Uczestnicy turnieju zmierzyli się z konkurencjami sportowymi takimi jak: Fit – Light, skaczące piłeczki, zwinność i koordynacja czy współpraca drużynowa. Zadaniami wymagającymi sprawności umysłowej były m. in. : łamigłówka, sudoku, kłopotliwe nawiasy czy odkrywanie ukrytych liczb.

Organizatorami turnieju byli: Szkoła Podstawowa w Raciborsku, Szkoła Podstawowa nr 1
w Wieliczce, Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Wieliczka” oraz Miasto i Gmina Wieliczka.

-------------------------------------------
K l a s y f i k a c j a ł ą c z n a :
klasy IV:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Mietniowie
III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce

Klasy V
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

Klasy VI
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Sierczy
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce
Klasy VII
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Mietniowie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Grajowie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Golkowicach
Klasy gimnazjalne:
Klasy II
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Golkowicach
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
Klasy III
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich

Pierwsze trzy drużyny na każdym poziomie otrzymały nagrody sportowe a każdy uczestnik piękną koszulkę specjalnie przygotowaną na turniej. Dodatkowo książki, gry i inne upominki przygotowane losowo w pakietach dla szkół do rozdzielenia pomiędzy uczestników.

Koszulki, nagrody i upominki ufundowali: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Spółka BOOKS – Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki Tuliszków. Sklep internetowy „Legolas.pl” Spółka z o. o. Jałowcowa Góra oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Pełna galeria fot. FOTO Rogalska.

GALERIA