Dotacja na odnowę kapliczki w Rożnowej

21 maja Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęczka odebrał promesy na renowację zabytkowej kapliczki w Rożnowej. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu "Kapliczki Małopolski 2018" to 8 tys. zł, a całkowity koszt prac to blisko 30 tys. zł. Dotacje beneficjentom wręczyli: marszałek Jacek Krupa oraz wicemarszałkowie: Wojciech Kozak i Grzegorz Lipiec.

KAMIENNA PRZYDROŻNA KAPLICZKA PW. ŚW. FLORIANA W ROŻNOWEJ
Kamienna kapliczka przydrożna zwieńczona figurą św. Floriana, datowana na rok 1874 r. Fundatorem jest Maryianna Płatkowa. Kapliczka wykonana z piaskowca w stylu historyzm. Obiekt składa się z podstawy, cokołu na stopie i postumentu zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą św. Floriana, trzymającego swe atrybuty. Podstawa o kształcie zbliżonym do kwadratu, cokół prostopadłościenny, na którym od frontu widnieje siedmiowersowy napis. Postument jest dwukondygnacyjny, słupowy. W ścianach bocznych płaskorzeźbione przedstawienia świętych. Figura zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg, po zachodniej stronie drogi, prowadzącej do Wieliczki i Sierczy. Ustawiona frontem na wschód w ogrodzie, na wprost starego, drewnianego domu.

fot. T. Warczak

GALERIA