II nagroda MCDN dla nauczycieli z Przedszkola w Mietniowie

Z wielka radością informujemy, że zespół nauczycieli z przedszkola w Mietniowie zdobyły II miejsce w IX edycji Regionalnego Konkursu ,,Kreatywny Nauczyciel” zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem: Wychowanie do wartości miała na celu: upowszechnianie działań edukacyjnych istotnych dla kształtowania postaw dzieci i młodzieży, i ukierunkowanych na wartości dobro – prawda – piękno oraz promowanie kreatywnych nauczycieli podejmujących różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne służące formowaniu postaw i wprowadzaniu dzieci w świat wartości.

Nauczycielki: Paulina Górka, Bożena Zagórska, Wioletta Urban i Karolina Kozłowska zostały laureatkami konkursu za przedsięwzięcie
,,To, co dziadkowie kochali – będziemy przekazywali”

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem:
Piotra Ćwika – Wojewody  Małopolskiego
Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 maja 2018 r. podczas konferencji ,,Wychowanie do wartości” w MCDN w Krakowie

GALERIA